Spørgsmål

ny app


Omdømme 1
Badge

Jeg kan ikke se nogen fordele eller forbedri ger i den ny yousee app. Til gengæld kan jeg sagtens få øje på en række svagheder og uhensigtsmæssigheder.

Kan yousee vise nogle fordele, alternativt lade den gamle overleve indtil den nye er testet og afprøvet


11 Kommentarer

Omdømme 5
Badge +8

Hej @123456789888777 

Jeg er naturligvis ærgerlig over at høre, at du ikke er tilfreds med den nye app. 

Du er velkommen til at uddybe hvilke svagheder og uhensigtsmæssigheder du tænker på, samt oplyse modelnummeret på dit TV - så kan vi gå videre med din feedback. 

Omdømme 1
Badge

Kan du oplyse mig fordele for brugeren ved opdateringen?

Svagheder omfatter

- Scrolling i kanallisten på tv guide medfører både horisontal og vertikal flyt på skærmen, yderst forvirrende og med intet formål. Bør trækkes tilbage, må være implementeret uden test 

- tv guiden kan ikke rulle mellem sidste kanal på listen og første. Det vil sige at valg af sidste kanal kræver rul ned af hele kanallisten hvor man tidligere kunne rulle rundt fra første til sidste

- valg af kanal kræver 2 tryk: kanal og valg af live eller start forfra. Hvorfor default 2 tryk, tidligere blev kanal valgt på 1 tryk, hvor mulighed for start forfra var synlige nogle sekunder. Meget bedre. Og hvorfor skal man ved kanalvalg ud på en hel ny side.

- der er kommet en top menu hvor der vælges dato ved kik bagud i tid. Ret uheldigt hopper vælgeren ofte derop ved scrolling af kanalliste  

De andre faner synes uændrede, jeg har ikke kunne finde forbedringer

Tv er samsung.

Model ue43au9075uxxc

Serie 0df43set300628z

Badge +1

Umiddelbart kan jeg godt tilslutte mig spørgerens punkter over unødvendige ændringer der kun virker forstyrrende på den overall oplevelse.. 

Det  virker lidt som de plenum hvor der bare skal ko mes op med nyt, død og pine, ellers for vi ikke løn, løsninger..  sagt i sjov.

Omdømme 1
Badge

Jeg afventer stadig at yousee informerer hvilke fordele opdateret app giver mig.

I mellemtiden kan jeg tilføje endnu en irriterende svaghed: man kan ikke rulle over midnat i tv guiden uden uden at skifte dato i top menu. Jamen hvorfor nu det?

Omdømme 7
Badge +9

Den app til bokse har ingen fordele, kun at de vil sende data tilbage fra boksene...

Omdømme 7
Badge +9

På onsdag skal jeg til TV møde med YS folk og vil prøve at høre dem om det...

Omdømme 5
Badge +8

Hej @123456789888777 

Jeg afventede lige en tilbagemelding fra den ansvarlige afdeling, omkring dine forskellige punkter - derfor den lidt længere svartid. Det beklager jeg. 

YouSee’s nye apps til Smart TV er bygget væsentligt anderledes end de foregående. Vi er nu i stand til at reagere på og udbedre fejl meget hurtigere end tidligere. Vi har også mulighed for, på sigt, at udvikle flere nye features og elementer. Det vil sige, at YouSee’s kunder kan forvente løbende forbedringer til Smart TV-apps i langt større grad end tidligere.

Ifht. problematikkerne omkring TV-guiden og scrolling i kanallisten, så er de bekendt med disse udfordringer og arbejder på en helt ny TV-guide som vil løse problemet og generelt gøre TV-guiden bedre end den er nu. Det er dog en lidt større ændring, så der er ikke en tidshorisont på, hvornår den er klar. 

Ifht. punkt nummer 3 på din liste, så er det tidligere meldt ind som en fejl og der arbejdes på en rettelse. Her kan jeg heller ikke give en tidshorisont, desværre. 

Punkt nr. 4 har de ikke hørt om før, så de vil prøve at teste og se om de kan genskabe det. 

De fejl, vi efter lancering har oplevet, er ikke grundet et bevidst valg fra vores side om at sende en fejlbehæftet app i markedet. Smart TV-platformene er vanskelige at arbejde med, da producenterne kontinuerligt ændrer på deres styresystemer fra år til år, hvilket gør det meget svært for os at finde alle de problematikker, de enkelte årgange og modelnumre giver.

Omdømme 1
Badge

Nyt problem

Hvis vi ser et tv program 'forfra", altså ikke live, stopper den pludselig. Eneste mulighed er så at starte forfra, hvor man på tv2 skal gennem 10 min reklamer før der kan spoles.

Hvad er nu det?

Omdømme 5
Badge +8

Nyt problem

Hvis vi ser et tv program 'forfra", altså ikke live, stopper den pludselig. Eneste mulighed er så at starte forfra, hvor man på tv2 skal gennem 10 min reklamer før der kan spoles.

Hvad er nu det?


Den fejl er umiddelbart ikke konstateret som noget generelt. 

Når den stopper, hvordan sker det så? Fryser billedet? Eller hopper den tilbage til programmets info-side? 

Er det konsekvent eller periodisk? 
 

Omdømme 1
Badge

Den hopper til info siden

Omdømme 5
Badge +8

Okay - og det er konsekvent hver gang I bruger Start Forfra? Eller oplever I at det virker fint nogle gange, og andre gange sker denne fejl?

Besvar