Betingelser for brug af YouSee Forum


1 Introduktion

Når du benytter dette forum accepterer du også at overholde de i dette indlæg beskrevne retningslinjer for brug af YouSee Forum, samt at du accepterer hhv. YouSee’s Cookie-politikogYouSees Persondatapolitik.

Hvis du gennem YouSee Forum henvises til produkter eller services, der kræver betaling eller abonnement, så skal du være opmærksom på, at disse kan have deres egne betingelser, som vil være gældende for disse produkter og services.

2 Ingen direkte support fra YouSee

YouSee Forum er et bruger-til-bruger-forum, og YouSee yder ingen direkte support eller kundeservice herinde. Hvis du har akut brug for hjælp fra YouSee, kan du finde alle muligheder for at komme i kontakt med os her.

3 Ændringer til "Betingelser for brug"

YouSee må til hver en tid ændre betingelserne uden at skulle give yderligere information end at offentliggøre ændringerne i de relevante betingelser og/eller den/de relevante tråde.

4 Alderskrav

Når du benytter YouSee Forum, anerkender du, at du er fyldt 15 år. Personer, der er fyldt 15 år, men som endnu ikke er fyldt 18 år, må kun bruge YouSee Forum, hvis de har tilladelse fra deres forældre eller værge.

5 Registrering, kodeord og sikkerhed

Når du registrerer dig på YouSee Forum, har du pligt til at angive rigtige, præcise og opdaterede informationer om dig selv. Det er dit ansvar løbende at opdatere disse informationer, så de altid er korrekte og retvisende. Hvis du angiver forkerte informationer, eller hvis YouSee har en grund til at tro, at informationerne er usande, ikke-opdaterede eller ikke præcise, kan YouSee lukke for din adgang til YouSee Forum uden yderligere besked. Brugernavn og Password er dit YouSee Login, som er det samme du bruger, når du logger ind på andre tjenester på yousee.dk.

Dit alias må ikke antyde, at du udgiver dig for at være ansat i YouSee, at du er superbruger, eller at du generelt har en speciel status. Det er heller ikke tilladt at oplyse andre personlige oplysninger end dit navn i alias. Personlige oplysninger er bl.a. navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-mail-adresse og andre informationer, som kan bruges til at identificere dig eller andre. Dit alias må ikke have karakter af eksisterende virksomheders eller organisationers navne, medmindre du repræsenterer virksomheden eller organisationen, og dette i forvejen er godkendt af YouSee.

Sikkerheden omkring dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi påtager at gøre hvad vi kan inden for rimelighedens grænser, for at sikre dine personlige informationer. Det er vigtigt at understrege, at YouSee ikke garanterer mod sikkerhedsbrister, virus eller andre sårbarheder. Dertil skal vi dog nævne, at alt på den offentligt tilgængelige del af YouSee Forum kan ses af alle internetbrugere uden YouSee Login, og er derved også tilgængeligt for f.eks. søgemaskiner og "bots" til indsamling af personlige oplysninger til brug i spam- eller phishingmails etc. Du er derfor selv ansvarlig for ikke at skrive personlige oplysninger offentligt på YouSee Forum. Hvis du bryder sikkerheden på YouSee Forum, kan YouSee i yderste konsekvens politianmelde og retsforfølge dig.

6 Immaterielle rettigheder og tilladelse

På YouSee Forum vil du kunne få adgang til en lang række informationer, software og henvisninger – også kaldet "content". En del af dette content ejes af YouSee eller af YouSee's samarbejdspartnere. Der kan også være content, eller henvisninger til content, der ikke ejes af YouSee eller af YouSee's samarbejdspartnere.

Hvis der er tale om content, der ikke ejes af YouSee, så skal du være opmærksom på, at den pågældende content ejer kan have særlige krav og regler i forbindelse med brug af deres content. Det er dit eget ansvar at undersøge dette inden brug.

Der kan være links til andre hjemmesider, der ikke er ejet af YouSee. Links skal ses som en hjælp, men er ikke på nogen måde en indikation af, at YouSee samarbejder med denne hjemmeside eller på nogen måde opfordrer til at bruge denne hjemmeside særligt meget i forhold til andre hjemmesider.

YouSee har heller ikke noget ansvar for det content, der findes på de pågældende hjemmesider.

7 Klager over krænkelse af immaterielle rettigheder

YouSee respekterer tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at dit content er blevet kopieret eller brugt uretmæssigt på YouSee Forum, skal du tage kontakt til YouSee på isupport@yousee.dk.

8 Produkt- og serviceinformation

YouSee giver ingen garanti for at information, grafiske gengivelser eller priser, der nævnes på YouSee Forum, er præcise, komplette, opdaterede eller fejlfri. Selvom vi selvfølgelig gør hvad vi kan for at sikre dette, kan vi ikke garantere, at der ikke kan være fejl i de informationer, der findes på siden.

Hvis du finder information, grafiske gengivelser eller priser, der ikke er korrekte, skal du hurtigst muligt kontakte YouSee.

9 Brugerindhold

YouSee gennemlæser og godkender generelt ikke brugerindhold, inden det publiceres på YouSee Forum, og kan derfor ikke drages til ansvar for det content, som brugerne selv publicerer. Ansvaret for handlinger og content på YouSee Forum ligger alene hos den publicerende bruger.

YouSee har dog altid mulighed for (men ikke en forpligtelse til) at overvåge, fjerne eller nægte at publicere content til enhver tid, hvis det pågældende content strider mod YouSee's generelle retningslinier, gældende lovgivning eller hvis det krænker ejeren af det pågældende contents rettigheder.

Indlæg på YouSee Forum må ikke indeholde:
A. Personlige oplysninger, herunder f.eks. adresse, telefonnummer, kontonummer.
B. Spam.
C. Annoncering for produkter, tjenesteydelser mv.
D. Gentagne indlæg med samme indhold eller af samme karakter.
E. Personlige angreb, det være sig på forumbrugere eller andre personer. Herunder også dramatisering af handlinger.
F. Filer eller links til skadeligt eller farligt indhold eller software, såsom vira, malware, orme og trojanske heste.
G. Information, eller henvisning til information, der bryder, eller opfordrer til at bryde, vilkårene for brug af YouSee’s tjenester og produkter, herunder også YouSee’s hjemmesider.
H. Opfordringer til handlinger, der kan være farlige.
I. Opfordringer til handlinger, som kan resultere i brud på gældende vilkår for tjenester og abonnementer hos YouSee.


Bemærk, at listen ikke er udtømmende, og at YouSee forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der skønnes ikke at overholde god skik og brug.

Du accepterer også, at YouSee kan anvende gode råd og ideer, der kommer på YouSee Forum, uden betaling afvederlag. YouSee Forum må ikke benyttes til markedsføring af egne eller andres hjemmesider, produkter eller tjenesteydelser med kommercielt eller andet indhold.

10 Almen praksis om brugerindhold og opbevaring af brugerindhold

Ved at benytte YouSee Forum, accepterer du, at YouSee kan etablere politikker og retningslinjer, der sætter en begrænsning for, hvor mange dage et indlæg kan være på YouSee Forum, ligesom der kan komme begrænsninger på filstørrelser.

Du accepterer også, at YouSee ikke kan gøres ansvarlig for eventuelt mistet brugerindhold.

YouSee kan lukke for brugerkonti, der ikke har været i brug i lang tid. Herefter vil kontoens Forum-alias blive frigivet til benyttelse for andre Forum-brugere.