Spole på tv2 | YouSee Community

Spole på tv2


Hvorfor kan man ikke spole tilbage eller frem når man fx har været på pause på tv2? Dette har jeg kunne og været glad for i flere år. Men nu er dette kun muligt på dr programmerne!? Det er da en forringelse af min enormt dyre tvpakke og hvis det ikke bliver bragt i orden igen vil jeg slet ikke have en tvpakke mere!

17 Kommentarer

Omdømme 7
Badge +7
Da det er en kommerciel kanal er det ikke muligt at spole i indhold som der ikke er set, det samme gælder andre kommercielle kanaler.
Som sagt har det været muligt indtil i går i de år jeg har haft dette abonnemet! Så spørgsmålet er stadig hvorfor nu og bliver mit abonnement så billigere med denne forringelse?
Omdømme 7
Badge +7
Det er ikke mulig at spole i Arkiv når det er kommercielle kanaler, det været sådan altid, det er ikke noget som udbyderne tillader, og derved kan You See heller ikke gøre det muligt.
Jeg taler ikke om arkiv!
I flere år har jeg slukket mit tv på tv2 og når jeg så var klar om morgenen kunne jeg spole tilbage og se godmorgen danmark fra begyndelsen!! OG det kan jeg ikke mere fra i går!!??
Omdømme 7
Badge +7
Hvis det er en optagelse, så kan der spoles i udsendelserne, bruger kun optagelser af samme årsag.
Nej jeg taler heller ikke om optagelser!!
Gør du nar eller hvad?
Svar mig venligt på spørgsmålet ?:
Jeg har kunne spole i "godmorgen danmark" tv indtil i går!! Hvorfor er det ændret fra i går?
Omdømme 7
Badge +7
Hvis ikke det er fra arkiv eller på en optagelse, hvad er det så fra.?
FRA TV!
Nå jeg må videre i mit liv, du er simpelt hen for usympatisk at kommunikere med!
Men så skal jeg fortælle dig svaret:
Du er en lille usympatisk forvalterdreng for et stort kommercielt firma der er i lommen på et andet kommercielt firma der ikke vil akseptere at folk bare kan spole forbi ders reklamer som jo så er kommercielle firmaer tv2 er i lommen på...og du tror du er sådan en dygtig dreng der har gået på en skole og lært kommercielt kommunikation og så tror i alle sammen i kan side og grine jeres røv i laser over os tvforbrugere der fx som jeg betaler 1200 kr om måneden for at kunne se tv.og det er den lille pakke vel at mærke.
Men jeg gider altså ikke mere at være en del af jeres morskab, så jeg opsiger mit abonnement.
Omdømme 7
Badge +7
Så må det jo hvis det er en udsendelse der har været sendt, enten være fra Arkiv eller en optagelse.
Hvis det er en direkte udsendelse der pauses, så kan afspilning genoptages, men der kan ikke så vidt vides gås tilbage. Det er ikke en funktion der bruges.
DET HAR JEG ALTSÅ KUNNET INDTIL I GÅR BASTA!!!
Omdømme 7
Badge +7
Dette er et bruger til bruger forum og det er kun ind i mellem at You See skriver her, og dette er IKKE tilfældet nu.
Omdømme 7
Badge +3
Noget tyder på at spørgeren ikke anvender en TV-boks og at det derfor er en slags tidsforskydningsfunktion, der er indbygget i selve TV-apparatet. Hvis den er holdt op med at virke som ønsket er det næppe YouSees skyld. Så er det enten en begrænsning, TV2 har indført, eller der er opstået et problem i selve TV-apparatet. Mit TV har ikke den funktion, så det kan ikke efterprøves.

Hvis der anvendes en TV-boks fra YouSee kan der være en fejl i boksen. Den ønskede funktion virker hos mig med en YS-4000 boks. Altså at boksen sættes på TV2, hvorefter man nogen tid senere spoler tilbage. Det virker. Der kan spoles tilbage til det tidspunkt, hvor boksen blev sat på TV2. Hvis funktionen “Start forfra” bruges, startes helt forfra. Dog virker dette ikke altid.
Mange tak for sagligt svar:) -ringer til yousee på mandag...
Omdømme 7
Badge +3
Angående spoling på YS-4000 boksen:

Det lader til at man ikke kan spole længere tilbage end til starten af den igangværende udsendelse hvis man ikke har optaget eller bruger arkivet. Har man boks og har brug for at gå tilbage til en afsluttet udsendelse, må man bruge TV-arkivet hvis man ikke har optaget. Eller bruge app på iPad, smartphone eller webTV.

Hvis der vælges “Start forfra” har mange kanaler den begrænsning, at der kun kan spoles i indhold, der allerede er vist eller man kan slet ikke spole. Men spoler man tilbage som tidsforskydning (altså IKKE “Start forfra”) kan man godt derefter spole frem i det, der allerede er modtaget af boksen.

Har bemærket at tekstTV fungerer ved tidsforskydning og bliver også tidsforskudt. Men tekstTV mangler i TV-arkivet og i optagelser.
Omdømme 7
Badge +7
Der er det jeg har skrevet, ved at pause en udsendelse kan der ikke fås længere tilbage end dertil hvor der blev pauset, da det der ligger før jo ikke kommer med på "optagelsen".
Så brug enten optagelse eller Arkiv.
Haves der 4000 boksen, så kan der startes med optagelse på et hvilket som helst tidspunkt af en igangværende udsendelse når den startes med EPGen, det hele kommer med.
Omdømme 7
Badge +3
Lavede et forsøg:

Kanalen med TV2 blev valgt på boksen kl. 13:55.
Pauseknappen blev brugt kl. 14:00.
Fortsæt knappen blev brugt kl. 14:01.
Man kunne nu spole tilbage til kl. 13:55, altså før der blev pauset.

Det skal dog siges at spolingen er noget træg, så i første omgang kan det se ud om om det ikke virker, men bliver man ved med at trykke på spoleknappen flere gange ender man ved det tidspunkt hvor kanalen blev valgt på boksen, dog ikke længere tilbage end det tidspunkt, der bruges ved "Start forfra".

Besvar