Spørgsmål

Igen tlf.nr. der starter med 88


En orientering til alle,nu har vi for 5.g.fået et tlf.nr.88183950214.Sidste gang vi vi var så dumme at svare kostede det 700.00 kr.Nu blokerer vi det hver gang.Det var bare det jeg vil fortælle jer.Hej.

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar