TDC sikkerhedspakke - Windows firewall unødvendig


I et lokalt netværk, hvor routeren er forsynet med firewall (hardware-), er det unødvendigt at aktivere (Windows) firewall på de tilsluttede komputere.

I den situation skal TDCs sikkerhedspakke ikke vise rødt kryds. Derfor skal der være mulighed for at deaktivere dette, således at der i stedet vises et grønt 'flueben' - fordi den lokale IT-administrator trods alt er den klogeste.    

Venlig hilsen

Claus A.


Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar