Spørgsmål vedr. computerens tænd/sluk-funktion slumrefunktion? | YouSee Community

Spørgsmål vedr. computerens tænd/sluk-funktion slumrefunktion?


Badge
Der er opstået et problem med min computers tænd/sluk funktion, som jeg ikke kan forstå, da jeg ikke er særlig bevandret i computerens virkemåde.

Jeg har hidtil altid kunnet slukke computeren på knappen ovenfor tastaturet, men nu går computeren i slumretilstand, når jeg ønsker at slukke maskinen på denne knap. For at slukke må jeg nu trykke på "startknappen" og videre frem for slukke. Det forstår jeg ikke. Jeg vil gerne tilbage til den gammelkendte slukke-metode. Hvordan ændrer jeg det?

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Erik Westergaard.


1 Kommentar

Omdømme 1
Windows 7

-------------- Sådan ændres standardindstillingen i menuen Start

Som standard lukkes computeren, når du trykker på knappen Luk computeren i menuen Start. Du kan ændre dette, så du i stedet for at lukke computeren bliver logget af, låser computeren, genstarter computeren eller lader computeren gå i slumretilstand eller i dvaletilstand.


  1. Højreklik på tomt område på proces-linjen. (Et nyt lille vindue popper op)
  2. Klik på fanen Menuen Start.
  3. Klik på et element på listen Handling ved tryk på tænd/sluk-knap, og klik derefter på OK. Når du ændrer handlingen, der er knyttet til tænd/sluk-knappen, ændres knappens navn, så det afspejler den nye handling.

Besvar