Hjælpetekster til mailopsætning


Omdømme 1
Det er særdeles påtrængende at TDC opdaterer sine hjælpetekster og tilhørende billeder til opsætning af mail på lokale mailklienter, da de eksisterende oplysninger i meget lang tid har været mangelfulde. Der er også indlæg fra brugere, der tyder på at TDC Mailsupportprogrammet er mangelfuldt.

Det drejer sig bl.a. om dette:

Man viser en opsætning til Live Mail 2011, selv om denne version er udgået og erstattet af version 2012 på Windows 7, 8 og 8.1.

Det, der nævnes om at springe login på Microsoft over bør modificeres, fordi man ved Windows 8.1 kan bruge et Microsoft login til at logge på selve computeren, og dermed allerede er logget på Microsoft.

Oplysninger om porte og SSL-kryptering er mangelfuld, da muligheden for SSL-kryptering ved udgående mail via port 465 slet ikke nævnes, og for indgående mail nævnes SSL-kryptering via port 995 som et alternativ, men burde være hovedreglen og det, der vises på billedet. Bruger man ikke SSL-kryptering kan uvedkommende muligvis opsnappe indholdet i de mail, der sendes og modtages, så man bør altid bruge SSL-kryptering hvor det er muligt.

Der nævnes intet om indstillingen for servertimeout (forkert indstilling kan muligvis være årsagen til at nogle brugere ikke får forbindelse til serveren).

Til brugere af Microsoft Office Outlook bør der stå noget om brug og valg af datafil, det kan navnlig have betydning hvis man opretter mailkonti til flere mailudbydere.

Der nævnes intet om leveringsindstillinger (selv om visse kombinationer af indstillinger og handlinger ved visse mailklienter kan medføre, at man utilsigtet mister sine mails på serveren).


Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar