Film/videoer fra Home Disk til TV | YouSee Community

Film/videoer fra Home Disk til TV


Når jeg går på TV play via Home Trio, og søger på mit indhold fra Homedisk, får jeg billeder og dukomenter frem, men ikke film/videor som er lagt på HomeDisk ?


Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar