YouSee boksen og eksterne HDD bokse | YouSee Community
Spørgsmål

YouSee boksen og eksterne HDD bokse


Jeg har installeret min nye YouSee boks, og det virker fint.

Min udfordring er at jeg " nedenunder" YouSee boksen har to HDD bokse som jeg også gerne vil kunne optage på.

Det jeg har gjort er at at forbinde YouSee boksen til TV'et med HDMI, og så har jeg anvendt Scart til at forbinde YouSee boksen ned til de andre HDD bokse.

Desværre virker det ikke. Der kommer kun lyd igennem til HDD boksene, og ikke noget billede. Jeg har prøvet at arbejde med Scart kablerne for at være helt sikkert på at de var monteret korrekt, men intet hjælper tilsyneladende. Her til slut har jeg været nødt til at fjerne Scart tilslutningen i YouSee boksen helt for i det hele taget at få den til at fungere i gen.

På den gamle YouSee boks virkede det fint, og der kom både lyd og billede igennem til de underliggende bokse.

Mir spørgsmål er derfor om der er et problem med den nye boks ift til at anvende HDMI og Scart samtidigt, og hvis Ja, hvordan kan dette problem tænkes løst.

Håber på at nogle der dette her, og har nogle konstruktive input 🙂 🙂

7 Kommentarer

Omdømme 7
Badge +7
Alle bokse tilsluttes mwd HDMI til TV, og alle bokse forsynes med antenne signal.
Hej Radiomanden

Tak for svar 🙂

Alle bokse er tilsluttet til TV med HDMI. Mht til antennesignal så giver det ikke meget mening at tilføre dette til HDD bokse som ikke har en digital modtager 🙂 Derfor bliver YouSee boksen jo også den eneste kilde der har antenne signal, og dermed også Single Point of Failure i denne sammenhæng.

Men spørgsmålet er egentligt mere, og YouSee boksen ikke kan finde ud af at benytte HDMI og Scart samtidigt, og om der mon findes en løsning såfremt antagelsen er korrekt.
Omdømme 7
Badge +7
Kan der ikke modtages TV signal, på de for os ukendte enheder, så kan der heller ikke optages, Scart Out på Humax boksen er KUN for at kunne bruge den på TVer uden HDMI.
Jeg har samme problem, som beskrevet ovenfor med denne TV boks.
Ved tilslutning til et tv, går signalet fint igennem. Hvis jeg derimod tilslutter til extern Optager, vises signalet kun i sort/hvid.
Jeg synes Yousee skylder en forklaring, da det er nyt, at man ikke kan anvende Scart til Scart på de enheder forbrugeren ønsker.
Omdømme 7
Badge +7
Jeg vil tro at det er med vilje, for at der ikke skal kunne kopieres.
Omdømme 7
Badge +3
Når en forbindelse fra et analogt SCART-stik vises i sort/hvis er årsagen med stor sandsynlighed enten at farvesystemet i de to forbundne enheder er indstillet forskelligt eller at ikke alle ben i det benyttede kabel er forbundet. Jeg har selv en YouSee Plus-boks, ikke den nye Humax-boks. På Plus-boksen (som har to SCART-porte) kan man indstille TV-SCART-signalet til RGB eller Composite, og VCR-SCART-signalet til S-VHS eller Composite. Man skal så indstille enten Humax-boksen eller HDD-optageren så de passer sammen, men om man kan indstille Humax-boksen vides ikke, da jeg som nævnt ikke har denne boks. Normalt vil RGB give den bedste kvalitet hvis begge enheder understøtter dette.

Men Humax-boksen har jo en pæn stor harddisk. Kan man ikke nøjes med at gemme optagelser på den? Det vil give bedre billede end der kan opnås ved en analog SCART-forbindelse.

Hvis det lykkes at kopiere har man selv ansvaret for at overholde lovgivningen, så man ikke laver ulovlige kopier, eller bruger kopier ulovligt.
Omdømme 7
Badge +7
Det er ikke på Humax boksen muligt at stille på noget angående Scart udgangen, jeg vil tro, at når den er tilsluttet et TV, vil give et RGB signal.

Besvar