Svar

Soundtaxi - Hvad siger TDC?

  • 12 november 2012
  • 1 kommentar
  • 183 visninger

Det lyder som om, at en del TDC Play kunder, bruger programmet Soundtaxi til at skabe DRM-fri musik ud fra musik, der er downloadet fra TDC Play.

 

På Soundtaxi's hjemmeside står der, at det er helt lovligt at bruge, da det ikke bryder DRM licensen, men optager en ny lydfil under afspilning af den originale.

 

Det kunne være interessant at høre, hvad TDC siger til brug af Soundtaxi, så længe vilkårene for TDC Play ellers overholdes, dvs.

- Ingen distribution

- Ingen offentlig afspilning

- Kun brug inden for husstanden

 

Er der en TDC ansat, der kan svare?

icon

Bedste svar af Chriz 14 november 2012, 10:55

Hej MrCumberland

Netop brugen af Soundtaxi er et brud på DRM, da det bliver en helt ny fil uden DRM. DVS kunstneren og KODA modtager ikke længere royalities ved gentagne afspilningner og denne fil kan deles. Så selv om du vil kunne finde bekendtgørelser som har en blødere formulering i form af hvad der er til eget brug, så betragter vi det som et brud på DRM i henhold til vilkårene:

Play vilkår: http://musik.tdconline.dk/servlets/2452306090224Dispatch/19/jspforward?file=./index.jsp&tplDir=web&page=article&article_id=20686

Den downloadede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved distribution, offentlig afspilning eller ved brud på Digital Rights Management-licensen (DRMlicensen), eller hvis TDC Play uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til xDSL-tjenesten, jf. pkt. 10, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.

DBH

C

Se original

1 Kommentar

Omdømme 4
Hej MrCumberland

Netop brugen af Soundtaxi er et brud på DRM, da det bliver en helt ny fil uden DRM. DVS kunstneren og KODA modtager ikke længere royalities ved gentagne afspilningner og denne fil kan deles. Så selv om du vil kunne finde bekendtgørelser som har en blødere formulering i form af hvad der er til eget brug, så betragter vi det som et brud på DRM i henhold til vilkårene:

Play vilkår: http://musik.tdconline.dk/servlets/2452306090224Dispatch/19/jspforward?file=./index.jsp&tplDir=web&page=article&article_id=20686

Den downloadede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved distribution, offentlig afspilning eller ved brud på Digital Rights Management-licensen (DRMlicensen), eller hvis TDC Play uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til xDSL-tjenesten, jf. pkt. 10, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.

DBH

C

Besvar