Radion der forsvandt


Jeg fik installeret trådløs TV bredbånd og har nu ikke mere et antennebåret radiosignal. Alle de radioer jeg har, som har ledning til antenne, er herefter uanvendelige. Dette blev jeg ikke gjort opmærksom på ved køb, og salget er derfor fortaget på et urigtigt oplysningsgrundlag. Når jeg spørger TDC, går der en rum tid inden problemt forstås. Der foregår altså med andre ord fortsat salg af denne trådløse TV bredbåndsløsning uden at køber oplyses om konsekvenserne. Jeg finder det helt uacceptabelt, og vil bringe sagen videre.  


Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar