Mangelfuld back-up


Hvis man tror, at home-disken tager fuldgyldigt back-up af ens dokumenter mv. må man tro om igen. Der tages kun back-up af indholdet, men oplysninger om fx. oprettelsesdato mv. sættes til den dag back-upen er taget!

 

Så hvis man som jeg skulle, skal retablere efter en udskiftning af en fejlbehæftet homedisk, så er disse oplysninger pist væk.


Ingen kommentarer

Ingen kommentarer

Besvar