Homedisk synkoronisering


Jeg har oprettet 3 profiler (B , H og V) på min PC.

 

Når jeg via synkroniseringcenter synkroniserer V får  jeg et antal "fejl" (= en række temp filer), som jeg sletter og synkronisering gennemføres og afsluttes.

 

Når jeg tilsvarende synkronisrer B og H, får jeg - udover fejl på grund af temp filer - også følgende meddelser:

  • "Der opstod en fejl under synkonisering med offlinefiler"
  • "HomeDisk (\HomeDisk)" "Den angivne fil blev ikke fundet"
 

Synkroniseringen bliver ikke afsluttet hos B og H.

 

Hvad skal jeg gøre for at gennemføre synkronisering for B og H?

 

Kan jeg undgå temp filer, som hver gang skal slettes?

 

 Med venlg hilsen

 

Henrik Hauge


8 Kommentarer

Omdømme 1
Der mangler nogle oplysninger for at kunne give et svar.

Med Synkroniseringscenter, skal der så forstås den funktion, der er indbygget i Windows 7 Ultimate m.fl. (men som ikke virker i Windows 7 Home Premium)?

Er de tre profiler tre brugerkonti, der er oprettet på PC'en?

Hvis det er tre brugerkonti, er der så forskel på dem med hensyn til rettigheder (som administrator eller som begrænset bruger)?

Er der tale om netværksmapper på Homedisk, der er markeret tilgængelige offline, og er det så hele Homedisken, der er markeret tilgængelig eller er det Homediskmapperne Billeder, Dokumenter, Musik og Videoer, der er markeret enkeltvis, og er det drevbogstaver til netværksstier, der er markeret eller er det selve netværksstierne, der er markeret?

Er Homediskmappen Papirkurv også markeret som tilgængelig offline?

En mulig årsag kan være at der ved synkronisering forsøges lagt filer i Homediskens rodmappe, eller at en fil, der er låst af et kørende program, forsøges overskrevet ved synkroniseringen, eller at det er Homediskens automatiske onlinebackupfunktion, der forårsager kludder. Hvis Homediskens papirkurv er med i det, der synkroniseres, kan kludder måske opstå som følge af Homediskens selvstændige håndtering af papirkurven.

Løsningen på problemet afhænger af problemets årsag.

M.v.h.

MS-ERIK

Hej Erik,

Tak for din hurtige reaktion og den grundige spørgeliste.

  1.  Synkroniseringscenter er funktionen i Windpws Ultimate
  2.  Der et oprettet 3 brugerkonti, som alle har administrator rettigheder
  3.  Hele mappen Homedisk (\192.168.1.5) (Z.) under Computer er markeret Offlinestatus: Online, Offlinetilggæng: Altid tilgængelig
  4. Jeg er ikke klar over om det er drevbogstaver eller netværksstier, der er markeret. Jeg kan tilgå Homedisk via mappen Homedisk under Computer eller HOMEDISK>HomeDisk Filshare under Netværk.
  5. Papirkurv indgår i mappen Homedisk og den har samme markering
  6. Jeg lukker altid alle åbne filer inden jeg synkroniserer via synkroniseringscenter
Hvis jeg i Synkroniseringscenter går ind på Administrer offlinefiler>Vis offlinefiler>Computere får jeg følgende 2 valgmuligheder: 192.168.1 og HomeDisk

  1. Hos V: 192.168.1 > HomeDisk filshare >adgang til de 5 overordnende mapper. Hvis jeg går via Homedisk > Homedisk fileshare > Adgang nægtet
  2. Hos B og H virker 192.168.1 og Homedisk lige omvendt.
Det ser ud som om, at jeg har fået oprettet Homedisk på een måde hos V og på en anden måde hos B og H.

Hvis jeg hos B og H under Computer afbryder forbindelsen til Homedisk (\192.168.1)(ZGlad humørikon og slukker og genstarter selve homedisken, kan jeg genoprette forbindelsen uden at skulle logge ind som admin og med password. Skal jeg evt. først slette HOMEDISK under Netværk (og hvordan gøres det i så fald?). 

Jeg håber at ovenstående kan hjælpe os videre frem til en løsning af problemet.

Hvis du har brug for nogle skærmdump, må du lade mig det vide.

PS: Det var da irriterende, at jeg fik lavet en dum skrivefejl i overskriften.

PPS: Jeg skrev svaret i går men, offentligørelsen mislykkedes. Nu prøver jeg igen. 

Med venlig hilsen

Henrik Hauge

Omdømme 1
Hej.

Jeg har selv gjort overvejelser med synkronisering af filer på Homedisk med filer på lokal PC, bl.a. for at kunne få mediefiler (musik og billeder) til at indgå i Windows 7's biblioteker uden problemer (Windows siger at der skal oprettes offlineadgang for at den vil lægge filerne i bibliotekerne). Der er derfor nu en anledning til at afprøve dette, som så samtidig giver svar på om der opstår problemer som dem, du har.

Da jeg endnu ikke har lagt backupfiler af data på et par lokale PC'er ind i mappen Dokumenter, kan prøven laves med hele Homedisken samlet, som på nuværende tidspunkt kun består af nogle mediefiler.

Når du har gjort hele Homedisken tilgængelig offline, omfatter det derfor også både rodmappen og papirkurven. Brugerne kan ikke lægge filer i Homediskens rodmappe, men det kan man muligvis godt hvis det er offlinefilerne, man arbejder med. Men er der så kommet en fil lokalt i offlinemappen rod, så går det galt hvis synkronisering prøver på at lægge samme fil i rodmappen på Homedisken. Det er derfor muligt at man bliver nødt til at gøre undermapperne Billeder, Musik, Dokumenter og Videoer tilgængelige offline hver for sig, således at rodmappen (og papirkurven) holdes uden for.

Selv om de tre brugerprofiler alle har administratorrettigheder, har de så også alle tre adgang til Homedisken? Nu er jeg selv holdt op med at bruge drevbogstav, da man med nye programmer lige så godt kan bruge netværksadressen HomediskHomedisk i stedet for Z: og dermed slippe for de problemer, som TDC's Reconnector-program nogen gange forårsager. Kan alle tre brugere i stifinder klikke på HomediskHomedisk og få vist mapperne på Homedisken, eller kommer der besked om adgangskode eller besked om Adgang Nægtet?

Angående problem med kørende program (f.eks. Mediaplayer) kan man nogen gange komme ud for at en åbnet fil bliver låst, og at man er nødt til at genstarte Windows for at få adgang til filen.

Et muligt problem ved offlinefiler fik jeg ikke nævnt. Det er at filerne jo kræver plads på den lokale PC, formentlig i en systemmappe på drev C. Hvis man gør alle netværksfiler på en stor netværksserver - herunder en fuld HomeDisk - tilgængelige offline, kan hele drev C ende med at blive fyldt op.

Hver gang man ændre noget som helst ved en fil på Homedisken, afspejles dette i Homediskens onlinebackup. Dette er jo normalt en god ting, da filen så er sikret, men mange programmer opretter et antal midlertidige filer (temp), som slettes automatisk igen når programmet afsluttes. Men lægges disse på Homedisken går backupprogrammet igang med backupkopiering, og når den midlertidige fil slettes igen går backupprogrammet igang igen, heruden automatisk placering i papirkurven. Dette kan muligvis forvirre synkroniseringsprogrammet.

Jeg vender tilbage når jeg selv har lavet nogle prøver.

M.v.h.

MS-ERIK

Omdømme 1
Hej.

Jeg har nu prøvet synkronisering mellem Homedisk og lokal PC med hjælp af Windows Synkroniseringscenter. Det faldt faktisk ikke særligt heldigt ud, så den løsning er kasseret.

Først var der ingen problemer. Men ved at lukke for Homedisken, således at offlinefilerne kom i brug viste det første problem sig. Nemlig at man offline kan oprette og gemme filer i roden på Homedisken. Det kan man ikke i Homedisken online. Da Homedisken blev startet igen, og der blev synkroniseret gik det galt, ganske sikkert på grund af filen i rodmappen. Der blev vist disse fejl (afhænger af kolonneindstillingen):

fejl.jpg

At flytte filen TESTdokument.txt ind i mappen Dokumenter hjalp ikke, der blev ved at komme fejl. Måske fordi systemet nu forsøgte at synkronisere en flytning, hvor filen der blev flyttet manglede online og hvor der desuden ikke er adgang til at ændre. Det var faktisk ikke muligt at få fejlen væk på anden måde end helt at fjerne offlineadgang igen for hele Homedisken.

Det er muligt at det vil gå bedre hvis der oprettes offlineadgang til mapperne Billeder, Musik, Dokumenter og Videoer hver for sig. Det er nu ikke prøvet, da den ønskede funktion lang bedre kan laves med et andet program som nævnt til sidst herunder.

En anden slags fejl som jeg ikke har afprøvet, kan komme når der er flere brugere, der synkroniserer de samme filer. Så kan der opstå konflikter, der skal løses manuelt. F.eks. når to brugere offline har ændret den samme fil, så skal programmet vide hvilken der er den rigtige.

Konklusionen må være at Windows Synkroniseringscenter ikke bryder sig om Homedisken.

Synkronisering kan laves alligevel, blot med et andet program, nemlig Microsoft SyncToy, som kan hentes gratis hos Microsoft. Det er lidt mindre automatisk, og man skal lige læse vejledningen, så programmet indstilles til at gøre det, der er hensigten. Her kan man dog også få problemer med skrivebeskyttede mapper, men det er langt lettere at overskue og fejlbeskederne er mere oplysende. Og så virker det også sammen med en Homedisk, og med næsten alle versioner af Windows 7 og Windows XP.

M.v.h.

MS-ERIK

Omdømme 1
Hej

Det hjælper heller ikke at synkronisere med mapperne på Homedisken enkeltvis. Første gang virker det som om der ikke sker fejl, men ved efterfølgende synkronisering får man altid tre fejl. Synkronisering af mapper enkeltvis giver stadig mulighed for at oprette filer i Homediskens rodmappe offline. Ved synkronisering får man så fire fejl. Kan man leve med at der konstant optræder fejl, og man lader være at oprette noget i rodmappen (programmer må naturligvis heller ikke gøre det, f.eks. oprette temp-filer), kan det se ud til at synkroniseringen kan virke.

Der er også prøvet med en helt anden netværksharddisk. Det gik meget mere galt, der kom lige så mange fejl som der var filer. Det er derfor ikke specielt Homedisken, synkroniseringsprogrammet ikke kan lide.

Endelig er det afprøvet med en delt mappe på en anden computer med Windows 7. Denne gang fungerede det uden fejl.

M.v.h.

MS-ERIK

Hej Erik,

Du er virkelig ihærdig og går grundigt til værks for at hjælpe mig. Jeg er imponeret.

Tak for det.

Jeg må nok acceptere, at jeg ikke kan undgå, at der registreres fejlmeddelelser i synkroniseringscenteret.

Inden jeg er nået til den erkendelse, har jeg brugt en del tid på at få samme adgange for bruger B og H som for V. Derfor dette sene svar.

Selvom vi må opgive at komme videre, vil jeg alligevel svare på dine meddelelser.

MEDDELELSE 4

Da jeg oprettede Z-drevet Homedisk, flyttede jeg alle filer fra C-drev til de respektive mapper (Billeder, Dokumenter, Musik og Videoer) til de tilsvarende mapper på Homedisk.

Jeg har prøvet at ændret synkronisering fra samlet synkronisering af Homedisk Z-drev til separate synkronisering af hver af de 4 mapper (Billeder, Dokumenter, Musik og Videoer), men er efter din meddelelse 6 gået tilbage til samlet synkronisering af hele homedisken.

Der ligger ikke filer i rodmappen på Z-drevet Homedisk.

Alle 3 brugere kan klikke på Homedisk og få adgang til alle mapper og filer. Der bliver ikke afkrævet adgangskode.

Adgang nægtet forekommer kun, som beskrevet i meddelelse 3 om synkroniseringscenterets administration af offlinefiler: V har adgang tilladt via 192.168.1 og adgang nægtet via Homedisk fileshare.  B og H er omvendt dvs. adgang via Homedisk fileshare og adgang nægtet via 192.168.1. 

Jeg ved ikke, hvor offline kopien af Homedisk filerne ligger på C-drevet, men der er fortsat 68 ud af 186 GB ledig på C-drevet.

Det er korrekt, at der oprettes temp filer. Det kan være, at jeg skal prøve at indstille programmerne til at gemme disse temp filer i en særlig folder på C-drevet.

MEDDELELSE 5

De synkroniseringsfejl, som du har indsat i meddelelsen, er netop dem, jeg får hos de to brugere B og H.

Der er kun en bruger på ad gangen, og de synkroniseres hver for sig.

Jeg har downloaded SyncToy, men har på grund af advarslen endnu ikke installeret det. 

Endnu engang tusinde tak for indsatsen.

Henrik Hauge

Omdømme 1
Hej.

Jeg var selv i gang med undersøgelser af om synkroniseringscenteret kunne bruges til mit formål, men måtte opgive bl.a. på grund af diverse fejl som ikke var til at undgå. Det viste sig at være bedre at bruge programmet SyncToy. Men det kan afhænge af den konkrete situation.

I hjælpeteksten i SyncToy er der tydelige forklaringer på hvad de forskellige indstillinger betyder, illustreret med skærmbilleder.

Det kan godt være den skrivebeskyttede rodmappe på Homedisken, der fremkalder fejlene selv om der ikke er nogen data, og også selv om man synkroniserer mapperne enkeltvis.

Når du skriver 192.168.1 skal det så ikke være 192.168.1.5 ?

M.v.h.

MS-ERIK

Hej Erik,

Hermed en opfølgning på din meddelelse nr. 8 dateret d.10. okt. 2012.

Jeg har svaret tidligere, men må have gjort noget forkert, da mit svar ikke er med i denne tråd.

Jeg har i mellemtiden arbejdet videre med at løse synkroniseringsproblemet.

Jeg har fået hjælp fra TDC support til at fjerne forbindelser til uønskede netværksdrev totalt.

Først er de fjernet ved i stifinder Netværk at afbryde netværksforbindelse. Derefter er de fjernet via brugerkonti og legitimationsoplysninger. Dette er nødvendigt ellers genopretter de sig selv.

 Så oprettede jeg ens netværksdrev (\HOMEDISKHomeDisk) for alle tre brugere.

Der var dog fortsat haft problemer med synkroniseringsfejl. Det irriterede mig lidt.

I den tidligere opsætning havde jeg lagt mærke til, at den ene brugerkonto, som på et tidspunkt havde tilknyttet et netværksdrev \192.168.1.5homedisk, fra tid til anden kunne gennemføre synkronisering uden fejl.

Derfor fjernede jeg alle netværksdrev \HOMEDISKHomeDisk og genoprette de tre brugerkonti med \192.168.1.5homedisk.

Jeg fik en fejlmeddelse om, at det ikke kunne lade sig gøre med flere brugere.

                       

Jeg måtte genoprette dem et par gange, før det lykkedes at få forbindelse til netværksdrevet, hver gang jeg åbnede en brugerkonto.

Nu synkroniserer alle 3 brugere uden fejl.

Jeg håber, at du kan bruge denne information.

Med venlig hilsen

Henrik Hauge

Besvar