Homedisk fejler i sin gemmefunktion


Har på min homedisk på TDC´s hjemmeside åbnet og ændret nogle filer. Har gemt dem på sædvanlig vis. Har efter et par dage igen åbnet dem og konstateret, at de foretagne ændringer var intakte. Har derefter på min lokale homedisk åbnet samme filer, og har konstateret, at ændringerne ikke var slået igennem her. Har herefter igen åbnet filerne på TDC hjemmeside homedisken, og chokerende konstateret, at de tidlige foretagne og gemte ændringer nu var forsvundet. Har herefter på Homedisk-Online-backup konstateret, at filerne her ikke var i den ændrede udgave. Må vel nu erkende, at mange timers arbejde er spildt! Eller er der nogen, der kan fortælle mig hvor jeg kan finde mine ændrede og gemte filer? Og er der nogen der kan forklare, hvorfor gemte filer forsvinder fra homediskene? Efter denne oplevelse mister man tilliden til homdisksikkerheden.

 

mvh

nesral


5 Kommentarer

Omdømme 1
Har du mon forvekslet HomeDisk med WebDisk? HomeDisk er en enhed, man selv har stående lokalt, men WebDisk findes kun online.

Man foretage ændringer af filer på sin lokale HomeDisk (f.eks. med Windows Stifinder), hvorefter disse ændringer bagefter automatisk slår igennem på HomeDiskens online-backup (det kan tage lang tid for store filer). Man kan faktisk slet ikke rette direkte i HomeDiskens onlinebackup, men man kan godt på TDC's hjemmeside opnå fjernadgang til sin lokale HomeDisk. Hvad betyder "har gemt dem på sædvanlig vis" ?

Hvis filerne er blevet gemt på WebDisken er de ikke gået tabt, så er det blot at hente dem fra WebDisken og derefter f.eks. med stifinder gemme dem på HomeDisken.

M.v.h.

MS-Erik

Først tak for det hurtige svar.

Dernæst.....

- Nej, jeg forveksler med sikkerhed ikke Homedisk og Webdisk (som jeg slet ikke bruger).

- Ja, sådan som du beskriver brugen af Homedisk er jeg helt med på (indtil min uheldige oplevelse, hvor jeg blev usikker).

- Jeg foretog ændringer i to filer på Homedisken på følgende måde:  Via fjernadgang over TDC´s hjemmeside åbnede jeg filerne. Herefter foretog jeg filændringerne, gemte de ændrede filer på sædvanlig vis, og lukkede filerne. Og lukkede så Homedisken.

- Jeg mener at jeg senere igen via fjernadgangen til Homedisken åbnede filerne og konstaterede at ændringerne "var der", men jeg er nu lidt usikker på om jeg foretog denne handling.

- Med at "gemme på sædvanlig vis" mener jeg blot, at jeg i de to ændrede excel-dokumenter gemte ændringerne ved at trykke på det sædvanlige "gem-ikon" i øverste venstre hjørne.

- Jeg er helt med på, at man ikke kan rette direkte i Homediskens onlinebackup. Når jeg åbnede onlinebackuppen var det  for at se, om de foretagne filændringer var overført hertil (hvad de jo desværre ikke var).

Da jeg desværre fortsat ikke har fundet mine forsvundne filer, har jeg stadig brug  for hjælp.

Med venlig hilsen

nesral

Omdømme 1
Jeg har nu prøvet at efterligne det, du har foretaget, og du har ret i at noget går galt, eller i hvert fald absolut ikke går hensigtsmæssigt. Det er dog mere et Microsoft-problem end det er et TDC-problem.

Hvis man har et Excel-regneark i mappen "Dokumenter" i sin Homedisk, og åbner Homediskens medieafspiller - det gælder uanset om den åbnes via fjernadgang eller direkte fra egen PC - og vælger "Dokumenter", så ligger regnearket i mappen som det skal. Dobbeltklikker man på regnearket bliver man spurgt om man vil åbne, gemme eller hente. Vælges "Åbne", så starter Excel og regnearket er åbnet, og man kan rette i regnearket helt som normalt i Excel. Men gemmer man ændringerne ved at klikke på gemmeikonet øverst til venstre i Excel går det galt. Excel gemmer rent faktisk, men ikke hvor man tror. Det rettede regneark behandles som en midlertidig internetfil, og gemmes sammen med de øvrige midlertidige internetfiler i en systemmappe.

Det er muligt at man kan ændre denne opførsel i en indstilling i Excel, dette er ikke undersøgt nærmere. Det er i hvert fald meget uheldigt at funktionen "Gem" virker på den måde i denne situation. Her burde klik på gemmeikonet automatisk fungere som "Gem som".

Den forsvundne fil kan muligvis findes i den benyttede PC mellem midlertidige internetfiler eller i undermapper hertil, men det bliver ikke helt nemt, da disse filer og mapper normalt er skjult, har ukendelige mappenavne, eller man nægtes adgang. Eller filen er helt væk, hvis der har været ryddet op i de midlertidige filer. Den bliver ikke fundet med søgefunktionen. Filen står ikke på listen over tidligere åbnede filer i Excel.

Vil man ændre en fil i Homedisk via fjernadgang bliver man formentlig nødt til at vælge "Gem som" i f.eks. Excel, og gemme et eller andet sted på den lokale PC. Derefter kan funktionen "Upload" i Homedisk bruges til at sende filen fra den lokale PC til den fjerne Homedisk. Når man lokalt gemmer på en lokal Homedisk, der optræder som netværksdrev, er der ingen problemer.

M.v.h.

MS-Erik

Tak for et godt svar.

  • Godt at få bekræftet, at der er et problem med gemmefunktionen,og at det ikke bare er mig, der har kludret i det.
  • Godt at få en klar og forståelig beskrivelse af, hvordan man kan løse det problem, som Microsoft/TDC ikke har beskrevet og løst. Løsningen via fjernadgangen er desværre noget omstændelig og ikke let at huske, hvis den kun bruges sjældent.
  • Beskrivelsen af hvordan man måske kan finde de forsvundne filer førte desværre ikke til, at mine forsvundne filer blev fundet (selv om der ikke i mellemtiden var foretaget oprydning i midlertidige internetfiler). Jeg må nok erkende, at disse filer er forsvundet for bestandigt.
  •  At filændring via fjernadgangen til HomeDisk er så omstændelig synes jeg ikke indfrier mine forventninger til "HomeDisk-systemet". Microsoft kan man næppe forvente hjælp fra, men TDC burde "gøre noget ved sagen". Jeg har derfor forelagt problemet telefonisk overfor TDC-support, og håber at man der "gør noget ved sagen".
nesral

Omdømme 1
Her er et par oplysninger mere:

Det viser sig at Microsoft næppe er ubekendt med problemet, da der på Microsofts hjemmeside kan findes adskilligt materiale omhandlende nogenlunde lignende problemer, forårsaget af at Excel nogen gange åbner regneark fra mappen med midlertidige internetfiler når regnearket befinder sig på en internetadresse. Hvis man på internetsiden (herunder siden med Homedisk medieafspiller) vælger "Gem og åbn" i stedet for blot "Åbn" gemmes regnearket i mappen med downloadede filer, og åbnes derfra. Hvis man nu klikker på gemmeikonet, gemmes ændringer i downloadmappen. Det er nok ikke det sted, man ønsker at gemme, men regnearket går i det mindste ikke tabt.

En løsning kan måske være at ændre Excel-værktøjslinien "Hurtig adgang" således, at der enten tilføjes en "Gem som"-knap eller "Gem"-knappen erstattes med en "Gem som"-knap.

Tilsvarende problemer formodes også at eksistere i de øvrige Office-programmer.

M.v.h.

MS-Erik

Besvar