Ændring af pinkode til TDC Film


Jeg har forsøgt at ændre min pinkode til TDC Film, under 'selvbetjening'. Der står endvidere at den nye kode virker øjeblikkeligt. Dog får jeg stadig en fejlmelding når jeg taster min nye kode ind. Hvor lang tid går der inden min nye kode virker?


1 Kommentar

Det eneste du sandsynligvis mangler er at genstarte din TV boks. Den skal slukkes på vippekontakten bagpå og tændes igen efter ca 15-20 sekunder. Derefter vil din nye PIN kode være gyldig.

Besvar