Homebox


Jeg har fået ny homebox, den med hardisk  - efter jeg har sat den til, kan vi ikke optage eller spole eller noget, den skriver "Spol tilbage funktionen er ikke tilgængelig, Digitalmodtageren med optagefunktionen er slukket eller under opstart"

Jeg fik at vide, at jeg bare skulle sætte den til og så skulle det virke. Hvad skal jeg gøre?

2 Kommentarer

Omdømme 1
Hej Malene:

med hensyn til din home box jeg kan forstå at den er sat til tv, så for at optage et bestemt program kan du

forud indstille det til at optage det gør du på følgenne måde = på din fjernbetejning

Omdømme 1
Hej Malene:

Jeg kan forstå at din homebox er sat til tvet, så på din fjernbetejning går du ind i tv guide og finder det

program du gerne vil optage ( det vil sige når programmet er markeret blå )

1) så skal du trykke på den knap som har en rund rød knap lige under den knap du bruger til at skifte

kanaler med, når du trykker på den røde knap kan du på skærmen se at den optager dette program.

2) Der vor den røde knap er ved den firerkantet fælt har du også en sort firkantet knap, det betyder at

du kan stoppe en optagelse,

3) under den kan du se nogle pile til venstre og til højre, det vil sige du kan spole frem eller tilbage,

4) ved siden af den røde knap har 2 lodrette tegn den bruges til pause ved at trykke en gang og ved to

tryk sæt igang igen.

Og du kan også hvis du ser et eller andet program på skærmen den vil du gerne optage jam så trykker

du bare på den røde knap og den optager programmet.

Håber det er noget der kan hjælpe dig her have en god weekend venligst HC21. Glad humørikon

Besvar

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)