Sikker mail | YouSee Community

Sikker mail


Hej.

Jeg skal sende mail til min kommune men får hurtigt advide at den skal sendes som "Sikker mail", jeg når så langt at jeg søger efter den mail adresse jeg vil sende til, for at finde et certifikat, men selvom mail adressen skulle fungere som modtager for sikker mail, får jeg advide at mail adressen er "ugyldig mail adresse".  Ok jeg bruger TDC Mail og ikke Outlook express som man åbenbart skal eller måske er min browsere som er Google Crome den forkerte ---- mit spørgsmål ; kan TDC Mail bruges til at sende "Sikker Mail" ?

Hvis ikke har jeg et problem, for hvor kan man downloade Outlook Express 2013 ? Jeg kan kun finde steder hvor den koster mellem 400 og 800 $ men jeg har før brugt Outlook uden den kostede noget, så -- har TDC en Outlook Express til download ?


8 Kommentarer

Omdømme 6
Badge +1
Du peger på et interessant problem. Naturen i webmail er at de ikke kan fungere som klienter i et sikker-mail miljø, og her adskiller TDC's webmail ikke fra Gmail, Hotmail eller andre.

Du burde kunne klare det ved at logge ind via borger.dk, og anvende Digital Post. Alle borgere skal i øvrigt anvende Digital Post fra 1. november 2014 - så du bliver bare en first-mover 🙂 Bemærk at E-boks og Digital Post IKKE er det samme! E-boks er et digitalt arkiv hvor man kan modtage dokumenter fra private virksomheder og visse offentlige myndigheder. Digital Post er en postkasse hvor man kan modtage og sende dokumenter til og fra offentlige myndighder. Men det virker ellers lige som E-boks....

Når jeg har sat "burde" i kursiv, så er det fordi der er et paradoks her. Kommunerne har været forpligtede til at tilbyde løsningen siden 1. november 2011 (datoen er så vidt jeg husker...) - men der er stadig et mindre antal kommuner der ikke har løsningen på plads.... Og det der sgu for ringe!

Det gode ved det er, at det faktisk ikke er dit problem. Hvis du ikke kan løse det via borger.dk - så kan du roligt henvende dig til den pågældende kommune og bede om at få anvist hvordan du så skal gøre. Lidt efter hvad det er du skal af med, så har du "forvaltningsloven" og "lov om retssikkerhed og administration på det sociale område" i ryggen.

Så det er hverken noget du skal have udgifter af, og det er heller ikke mail-udbyderen (her TDC) der har problemet. Det er den myndighed der beder dig om at henvende dig via sikekr mail der har problemet og vejledningsforpligtelsen.

Vh

Peter 

Omdømme 1
Hej.

Forslag: Prøv at logge på borger.dk med NemID. Det er muligt at der her er en mulighed for at sende sikker mail til din kommune/forvaltning.

Det foregår i en webbrowser, så derfor er der ikke brug for Outlook, Outlook Express, Live Mail eller andre mialklienter. Eventuelt svar kommer i e-Boks, som der også er adgang til gennem borger.dk.

Tak for hurtige og relevante tilbagemeldinger, jeg vil fortælle at det er en instans som betjener borgerne i københavns kommune jeg har forsøgt at sende sikker mail til, på deres side fremhæver de at man kan henvende sig via Nem Id, men når man så søger på forvaltningens mail adresse, som altså er en service for borgeren hvor man kan spørge om råd eller klage over forvaltninger under københavns kommune, --- så er deres mail adresse en der ikke er registreret, anderledes kan jeg ikke forstå det, når fejlmeldingen er "Ugyldig mail adresse" . Men helt galt går det, hvis det er en klage man skal sende, for sender man den ikke som "sikker mail" vil de ikke behandle klagen og som sagt, man kan ikke sende "Sikker mail", man får blot en fejl meddelelse som det første når man følger anvisningerne.

Mit problem er, at jeg helst vil sende mail --- instanser kan sagtens modtage mail når man sender til den adresse de har på deres hjemmeside under københavns kommune, men åbenbart af hensyn til nogle forvaltnings regler, vil de ikke behandle en klage der ikke er modtaget som "sikker mail". De ved altså at jeg har en sag, men fordi den ikke er modtaget efter reglerne risikerer jeg den bliver arkiveret. 

Så kunne jeg printe klagen og sende den som snail mail, --- men ( og dette er ikke en dårlig undskyldning ) -- men min printer måtte jeg kassere og der er ikke råd foreløbig, samtidig må jeg indrømme at jeg har en elendig håndskrift. Jeg kunne telefonisk henvende mig, men så kan jeg ikke dokumentere noget for at huske aftaler senere, jeg kunne møde op men heller ikke det er på skrift.

Jeg ville lige sige tak først derefter kigge nærmere på svarene, for det er så mærkeligt at de jo har modtaget min klage men ikke kan behandle den, og samtidig kan jeg ikke sende klagen på en måde så de skal behandle den.

Tak, det bliver det første jeg vil prøve.

Nej, via Borger.dk gives kun mulighed for at modtage post og kun svare såfremt afsenderen, har givet mulighed for dette. --- Borgerens digitale postkasse, fungerer åbentbart meget begrænset idet der ikke som i andre mail programmer er en "send ny mail" mulighed.  

Omdømme 6
Badge +1
Det er kun fordi kommeunen ikke er forberedt i den gra som de burde være.... Men det hjælper dig jo ikke.

Det er dybest set korrekt at kommunen ikke kan modtage personfølsomme oplysninger (f.eks. CPR nr.) som ikke-sikker post. Simpelthen fordi det ikke er tilladt for kommunen at have den slags liggende på en server der ikke er sikker. Men - det er altså kommunens problem at gøre noget ved det. Og det "noget" skal vel at mærke være det rigtige.

Det betyder dog ikke at kommunen bare kan "arkivere" din henvendelse som du skriver. Så pudser du bare Ombudsmanden på dem.

I første omgang beder du kommunen om vejledning i hvordan du skal sende posten til dem. Det gør du efter Forvaltningslovens §7 stk. 1, som siger at kommunen skal vejlede dig.

Du kan printe på det fleste folkebiblioteker til mellem 50 øre og 1 kr. pr. side - så det kunne nu også klares uden en ny printer....

Juridisk er der i øvrigt ingen forskel på et digitalt dokument, sendt sikkert eller usikkert, og et på papir.

Vh

Peter

Tak for jeres svar, --- jeg fulgte rådet om at ogge ind på Borger.dk og ringede så til deres support. Man kan ikke selv taste en addresse som man kan benytte i ens digitale mailbox, men man kan vælge mellem forskellige offentlige myndigheder og jeg var heldig at finde præcis den som jeg ville sende sikker mail til -- så langt så godt.

For godt nok endte det med at jeg fik sendt en mail, som så forhindrer at de arkiverer sagen, men da jeg alligevel skulle sende en mail for at sørge for at de ikke gjorde det, kunne jeg lige så godt komprimere min henvendelse så den sag jeg klager over var mere overskuelig og da det var gjort gemte jeg mailen. Hvad der så skete ved jeg ikke. Cirka halvdelen blev gemt opdagede jeg bagefter efter jeg blot havde sendt det der var gemt. Meget mærkeligt men måske off-topic. Nu venter jeg så på svar fra den forvaltning jeg sendte til idet jeg såsnart der er svar, burde kunne sende sikker mail via min digitale postkasse. --- Jeg sad godt nok med en fornemmelse af et meget gammeldags post system --- når kladden kun blev delvist gemt og jeg blev smidt ud af editoren såsnart jeg gemte kladden, men på magisk vis var halvdelen da gemt og er nu sendt --- gid jeg havde kigget på hvad der blev sendt inden og ikke efter det blev sendt.

Jeg er glad for at få advide at jeg rent juridisk er på den sikre side, men jeg beder jo netop instansen om rådgivning og hjælp med at få en klage frem til en anden myndighed, så jeg vil helst gå lidt forsigtigt til værks.

Men konklusionen er så, at via Borger.Dk, er det muligt at sende mails til de addresser som er registreret via Borger.dk. 

Omdømme 1
Hej.

Nu lader det til at du har fundet ud af det, men her er en vejledning, jeg lavede før jeg så dit sidste indlæg:

Sende fra en lokal emailklient:

Hvis du vil sende sikker e-mail fra en mailklient, som f.eks. Outlook, er der noget forarbejde, der skal være på plads, ellers virker det ikke. Oplysninger herom, samt liste over sikre emailadresser for Københavns kommune findes her:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/kontakt/kommuniker-med-kommunen/sikre-emailadresser

Sende fra borger.dk:

I borger.dk kan man godt sende email. Start med at logge på med NemID. Rundt omkring under de forskellige emner findes link til åbning af siden for ny mail, på forhånd udfyldt med modtager svarende til emnet.

Men man kan også gå direkte til en formular hvor ny post kan skrives. Indgangen hertil er lidt ulogisk, man skal først vælge "Digital Post" i den grønne overskriftsbjælke, derefter skal man klikke på fanen "Indbakke". Så vises en mappeliste med "Indbakken" valgt som standard. Desuden vises indholdet i indbakken (hvis der er noget). Klik på linket "Ny post", som er lige over indholdslisten.

Nu åbnes formularen til ny postmeddelelse. Klik på linket "Vælg modtager" for at navigere til den ønskede modtager.

Når meddelelsen er skrevet klikkes på linket "Send" i den øverste bjælke.

Tip: Hvis man ikke er sikker på at kunne skrive meddelelsen færdig ret hurtigt (véd ikke hvor lang tid), kan man risikere automatisk logout og tab af det, der er skrevet. Dette problem kan man komme ud over ved at skrive meddelelsen i notesblok, og så kopiere det hele på én gang ind i mailformularen på borger.dk.

Da man jo er logget på med NemID er det formentlig ikke nødvendigt at skrive CPR-nummer, for modtageren skulle det helt klart fremgå hvem afsenderen er.

E-Boks er integreret i borger.dk, så mange mail- og mappefunktioner er identisk med det, man ser i e-boks. Det formodes at man skal være tilmeldt elektronisk post fra alle offentlige myndigheder i e-Boks/ borger.dk for at det virker, eller for at man kan få svar.

Besvar