decort ved gentagne drift forstyrrelser | YouSee Community

decort ved gentagne drift forstyrrelser

 • 15 oktober 2015
 • 1 kommentar
 • 574 visninger

 • Deltager
 • 0 kommentarer
Hej,

Hvad er Yousee's politik omkring at yde decort ved gentagne drift forstyrrelser.

/chc


1 Kommentar

Omdømme 5
Badge +5
Hej 
 •  og velkommen til YouSee Forum :D 15.B. Afslag i abonnementsafgiften
  Hvis YouSee ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i YouSee’s offentlige net eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager YouSee efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 2 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet, og hvis beløbet overstiger 25 kr.

  Fejl i tjenesten, som skyldes fejl i tilslutningsudstyr ejet af kunden eller i kundens interne fordelingsnet, jf. pkt. 5 og pkt. 6, berettiger dog ikke kunden til afslag i abonnementsafgiften.

  For abonnement på kabel-tv og abonnement på kodet digitalt kabel-tv gælder, at der ved afbrydelse af enkeltprogrammer ikke ydes reduktion i abonnementsafgiften. YouSee er endvidere berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften.

  For mobiltjenester gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften.
  Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

  Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee
 • Besvar