Wifi forsvinder kortvarigt når skærmen tændes på ipad & iphone | YouSee Community
Spørgsmål

Wifi forsvinder kortvarigt når skærmen tændes på ipad & iphoneVis første besked

64 Kommentarer

Som der vidst også var en anden der nævnte kort tidligere så hvis jeg sviper op for at komme til kontrol center i IOS, hvis jeg derinde pauser wifi midlertidigt og venter nogen få sekunder og så slår det til igen, så laver den det samme problem hvor den lige står og tænker lidt inden wifi ikonet i toppen af skærmen kommer frem igen. Så det lidt det samme der sker, ved ik om der findes et program eller andet man kan køre der kan vise hvad det er der sker i den process hvor den skal genfinde wifi.
Jeg synes jeg læste andet sted at en router hos en nabo godt kan påvirke ens signal, var en der havde oplevet, det sagde hun også hende supporteren hos yousee da jeg spurgte at det var rigtig nok, men hvordan jeg så finder ud af det er et godt spørgsmål, og ikke noget hun kunne hjælpe med.

Jeg overvejer lidt om jeg skal prøve og ændre netværks navnet på 5GHz for at se om det er det som driller, normalt hedder de jo bare det samme 2.4 og 5GHz men der var en hos yousee udvidet support der havde sagt noget til en af dem at det kunne være det som drillede så den blev forvirret over hvilken den skulle hoppe på, men tvivler på det er det da de altid har haft ens navn, den ene står der blot 5GHz bagefter så man kan se hvilken der er hvad. Men okay det er da et forsøg værd, alt skal afprøves.
Fandt denne tråd som er nogen få år gammel, der snakkes der om det med at wifi blir slukket ned når enheden går til sleep mode / skærm lukkes ned. Åbenbart andre der har oplevet at der så går noget tid fra skærm tændes til den kommer på igen, memn er ik sikker på det er noget man kan slå fra så den altid blir på. Det noget den gør for at spare strøm.

https://apple.stackexchange.com/questions/218354/how-to-prevent-iphone-from-dropping-wifi-connection-when-it-goes-to-sleep
Omdømme 7
Badge +3
Har løst problemet for eget vedkommende, hvorefter iPad'en nu vågner efter dvale ved at omslaget åbnes uden nogen afbrydelse af wi-fi og uden at mobilt 4G overtager i stedet for wi-fi. Løsningen består i eksempel 3 nedenfor.

Der synes at gælde følgende når iPad (og sandsynligvis også iPhone) vågner efter dvale:

Eksempel 1
Hvis der er tilslutning til både mobilt 4G og wi-fi, og IP-adresser tildeles automatisk via DHCP i router, så afbrydes wi-fi kortvarigt og 4G tager over. Wi-fi tager ikke over igen automatisk når wi-fi er tilsluttet igen. Man må manuelt afbryde 4G kortvarigt for at wi-fi tager over.

Eksempel 2
Hvis der er tilslutning til wi-fi men ikke til mobilt 4G, og IP-adresser tildeles automatisk via DHCP i router, så afbrydes wi-fi kortvarigt men tilsluttes automatisk igen.

Eksempel 3
Hvis der er tilslutning til både mobilt 4G og wi-fi, og IP-adresser er faste og lagt ind i iPad'ens indstillinger, så afbrydes wi-fi ikke og 4G forbliver i baggrunden. Hvis man foretrækker at lave fast IP-adresse ved at reservere en fast IP tilknyttet iPad'ens MAC-adresse i routeren vil dette muligvis også virke, men det er ikke afprøvet.

Eksempel 4
Hvis der er tilslutning til wi-fi men ikke til mobilt 4G, og IP-adresser er faste og lagt ind i iPad'ens indstillinger, så afbrydes wi-fi ikke. Hvis man foretrækker at lave fast IP-adresse ved at reservere en fast IP tilknyttet iPad'ens MAC-adresse i routeren vil dette muligvis også virke, men det er ikke afprøvet.

Årsagen til den kortvarige afbrydelse når DHCP bruges antages at være at iPad skal have opfrisket den før dvalen tildelte IP-adresse, eller have tildelt en anden IP-adresse hvis den tidligere tildelte IP-adresse ikke længere er tilgængelig. Når IP er tildelt via DHCP kører wi-fi meget langsomt når iPad er i dvale, men er ikke fuldstændig slukket. Det kan man checke efter på wi-fi siderne i routeren. Det er derfor muligt at problemet slet ikke er en fejl men noget, Apple bevidst har lagt ind i iOS for at eliminere risikoen for at flere enheder ender med samme IP-adresse.
Jeg har også kommet lidt nærmere på hvad jeg tror der går galt hos mig og har fået den til at køre lidt bedre. Det som jeg tror går galt er hvis man har været logget ind på både 2.4 og 5ghz i det den så skal connecte igen når skærmen tændes er som jeg har forstået at ipad / iphone går ind og vælger den som den synes er bedst i den givne situation, dvs. jeg observerede at selvom jeg havde valgt 5ghz så kunne den næste gang man tændte op skifte over til 2.4ghz istedet, dvs. enheden blir forvirret over hvilken den skal på og derfor opstår dette cut mens den finder ud af hvilken den skal på.

Det jeg så prøvede var at gå ind på den 5ghz og så vælge glem netværk, men det havde åbenbart ingen virkning for da jeg testede senere var den hoppet over på den igen, burde den jo ellers ikke kunne. Jeg prøvede så efter snak med yousee support på tlf. at gå ind og ændre mit netværks navn lidt og så har sat jeg forskellig kode på 2.4 og 5ghz. Jeg har så nu gjort sådan at jeg kun har logget på 2.4 så 5ghz ikke har været i brug, det er for at den ikke skal kunne gå over på den og blive forvirret. Har haft nogen gange nu hvor wifi faktisk kom frem med det samme eller ret hurtigt efter, så en forbedring vil jeg sige, især på ipadden. Det kan godt være jeg lidt vil prøve og nulstille netværks indstillinger på begge enheder bare lige for at være sikker på der ikke ligger nogen gamle rester den husker på. Men er næsten sikker på nu der er fordi den ikke har været hurtig nok til at vælge hvilken den skal hoppe på når skærmen tændes, og dermed opstår dette problem hvor wifi lige er nede nogen sekunder.
Nå det er vidst det samme, synes ellers lige den var lidt bedre, øv. Må prøve nulstille netværksindstillinger og se om det gør nogen forskel.
Nulstillede netværksindstillinger på ipadden som test men ingen bedring. Synes faktisk den nogen gange er blevet værre på mobilen hvor der enkelte gange kan gå op til 10 måske 15 sek før wifi kommer på.
@MS-ERIK Vil jeg kunne gøre det samme? Skal bare lige vide hvordan jeg gør hvis du kan hjælpe. Og bruger den så mere strøm på den måde hvis wifi aldrig slukkes helt?
Omdømme 7
Badge +3
Hej @Tom-H

Angående strømforbrug bruger den muligvis ganske lidt mere strøm, men næppe noget af betydning i forhold til strømforbruget når skærmen er tændt og med høj lysstyrke. For helt at undgå strømforbrug til wi-fi må man fravælge wi-fi eller helt slukke for iPad.

Angående opsætning af iPad så den får fast IP-adresse lagt ind manuelt under indstillinger i iPad følger her en beskrivelse. Da jeg ikke har en iPhone vides det ikke om beskrivelsen også kan bruges til en iPhone. En mobiltelefon med Android har ikke problemet, så her behøver man ikke at ændre noget.

For at være sikker på at der ikke opstår konflikt mellem en manuelt indtastet IP-adresse og IP-adresser som routeren automatisk giver tilsluttede enheder kan man vælge et IP-nummerinterval som routeren anvender når der tildeles IP-adresser automatisk.

Beskrivelsen her passer til routeren Sagemcom 3890V2. Felterne kan være anderledes hvis routeren er en anden.

Start routerens administrationsside på 192.168.0.1 og vælg "Basic" og derefter "DHCP". Lidt nede på den side, der nu vises er der under punktet "Enable DHCP Server" et felt med betegnelsen "Start IP Address" og et felt med betegnelsen "End IP Address". Hvis "End IP Address" er sat til 192.168.0.254 (eller 255) kan denne adresse ændres til en værdi der er lavere end 192.168.0.254 (f.eks. 192.168.0.200), således at der bliver et interval mellem den ændrede værdi og 192.168.0.254. Dette interval (d.v.s. 192.168.0.201 - 192.168.0.254) kan så uden risiko for nummerkonflikt anvendes til placering af en manuelt indtastet IP-adresse.

Vigtigt: Check tabellen øverst på DHCP-siden, hvor eksisterende enheder med automatisk tildelt IP-adresse står. Disse enheder må ikke have en IP-adresse, der ligger i det interval, der anvendes til placering af manuelt indtastede IP-adresser. Check også om der nederst på siden er reserveret bestemte IP-adresser til bestemte MAC-adresser. Disse IP-adresser må heller ikke ligge i det interval, der anvendes til placering af manuelt indtastede IP-adresser.

Husk at trykke på "Apply/Save" for at den nye værdi bliver gemt.

Det er muligt at denne ændring kræver at man af YouSee har fået "Åben konfiguration" af sin router for at undgå at værdien ændres automatisk tilbage til standardværdien for routeren. Hvis det er nødvendigt kan YouSee kundesupport ordne det.

Herefter drejer det sig om at ændre indstillinger i iPad, så den får en fast IP-adresse.

I iPad åbnes indstillinger, og der trykkes på wi-fi, og derefter på det forbundne net.

Under overskriften IPV4-ADRESSE ændres valget for Konfigurer IP til Manuelt, og de tre felter, der så vises udfyldes således:

IP-adresse: 192.168.0.xxx
Her er xxx et valgfrit nummer i det IP-interval, der i routeren er reserveret til manuelt indtastede IP-adresser. Dette nummer må ikke være i brug i andre enheder, og man må ikke bruge samme nummer hvis en anden enhed også skal have fast IP-adresse. IP-adressen må højst være 192.168.0.254.

Subnetmaske: 255.255.255.0

Router: 192.168.0.1 (kaldes i nogle enheder for gateway).

Så skal man gå til overskriften DNS hvor valget for Konfigurer DNS ændres til Manuelt. Man får så en side hvor DNS-servere kan udfyldes. Udfyld to servere:

193.162.153.164
194.239.134.83

Disse værdier står i øvrigt nederst på DHCP-siden i routeren som standardværdier.

Når alt dette er gjort bør man afbryde iPad'ens wi-fi tilslutning og derefter tilslutte wi-fi igen. Der opnås muligvis forbindelse øjeblikkeligt, men uden internetforbindelse som kommer efter nogle sekunder.

Prøv så at lukke iPad'ens omslag så den går i dvale og åbn omslaget igen. Er problemet nu forsvundet, eller kommer der stadig en kortvarig afbrydelse af wi-fi?

Hvis der er SIM-kort i iPad'en og der er tilslutning til 4G skal wi-fi virke også efter at omslaget er åbnet igen. Der var et problem med, at 4G blev gjort til den aktive forbindelse og wi-fi blev mere eller mindre inaktiv i baggrunden.
Tak for vejledning - Synes dog det lyder lidt for kompliceret til mig at hitte ud af. Sjovt her i dag har jeg tjekket flere gange på mobilen hvor wifi har været på med det samme skærmen blev tændt, meget mystisk, får se om det holder ved. Ipadded derimod tager stadig nogen få sekunder om at komme på. Kan håbe på det også går iorden af sig selv på den, men iphonen kører ok nu, men vil ikke jinxe noget så håber bare den forbliver sådan, så skal bare have ipadded til at gå iorden af sig selv også.
Omdømme 7
Badge +3
Hej @Tom-H

Du kan prøve at springe indstillingerne i routeren over og kun lave indstillingerne til wi-fi på iPad. Brug en IP-adresse i den høje ende, f.eks. 192.168.0.220. Der vil være en minimal risiko for at routeren tildeler en eller anden ny enhed samme nummer. Sker det vil det betyde at enhederne med samme IP-adresse får en forringet eller slet ingen netadgang. Har det ingen virkning kan indstillingerne altid ændres tilbage igen.
Nå det varede ikke ved desværre nu er mobilen tilbage med dette problem. Godt nok mystisk i går gik den fint på med det samme hver gang skærm blev tændt.
Omdømme 7
Badge +3
Den tidligere nævnte version 13.1 af iOS til iPad (hedder nu iPadOS) er nu kommet. Det har desværre ikke løst problemet. Hentes IP gennem DHCP afbrydes wi-fi stadig kortvarig når skærmen tændes på iPad og mobilt 4G er slået fra. Hvis 4G er slået til går wi-fi i dvale og 4G bliver aktiv når skærmen tændes. Men den nye iPadOS indeholder adskillige andre nyttige forbedringer og nyheder.
Omdømme 7
Badge +3
Jeg har opdateret til iPadOS 13.1.1 nu ser det ud til at virke bedre...
Jeg bliver nød til at melde mig ind i hylekoret. I mere end en måned har jeg haft dette højst irriterende problem med tabt forbindelse i nogle få sekunder med samtlige af mine appleenheder. fuldstændig konsistent. Gud ved hvor mange gange jeg har fået den dialogboks med manglende forbindelse smidt i hovedet ...2 iphones, 3 ipads alle med samme problem, nøjagtig som beskrevet af Tom H. Jeg har prøvet at koble en original opdateret apple Express router til min sagemcom v3. Intet hjalp det, men det slog mig dog, at en opdateret apple router connected til div appleenheder ALDRIG ville skabe dette problem 🙂 ergo måtte det være yousee routerens setup. Til MS Erik; tak for din setup vejledning det har fuldstændigt hjulpet mine enheder, så de nu kører perfekt. Nej den seneste ios opdatering hjalp slet ikke, men med de nye settings kører det bare. Jeg har ledt og ledt efter andre som havde et lignende problem, så jeg tilsidst troede jeg var Palle alene i verden, indtil jeg faldt over den her tråd. Det undrer mig dog, at der ikke er flere som har det her issue?? Iøvrigt syntes jeg at det er bemærkelsværdigt at mine enheder kører fint på andres netværk uden modificerede settings. hvor er yousee???
Eftersom mine forbindelsesproblemer fortsætter, har jeg idag været i kontakt med teknisk support. De siger, at der er en generel routerfejl på v3 modemet som de arbejder med at løse. Jeg fik ikke nogen tidshorisont eller teknikeraftale, blot oplyst at der arbejdes på problemet som vil være løst når jeg ikke længere mister forbindelsen.
Omdømme 7
Badge +7
Du kan prøve at slå option Hardware Acceleration fra i 3890. Det har hjulpet her på et problem, som krævede hyppige genstarter.
Det er
Du kan prøve at slå option Hardware Acceleration fra i 3890. Det har hjulpet her på et problem, som krævede hyppige genstarter.

Det er prøvet og hjælper desværre ikke. Btw de enheder som ikke har modificerede settings, kan ofte ikke modtage beskeder eller modtage facetimeopkald når skærm er låst. Jeg venter spændt på det her v3 issue bliver løst. Selv mens jeg skriver det her indlæg mistede jeg forbindelse kortvarigt (2sek) med det resultat at jeg igenigen skulle kvittere for manglende forbindelse.
Omdømme 7
Badge +3
For mig er det igen et Yousee Wifi problem, ligesom jeg heller ikke kan se noget fra Yousee TV og Film appen, før jeg skifter til mit Fiber net Wifi som jeg også har...

Både telefon og iPad kører fint, når jeg husker at skifte dem til mit Fiber net... jeg beholder nok også Yousee Wifi, da jeg ellers skal trække 2 mere 20 meter kabeler gennem hele huset!
Omdømme 7
Badge +3
Jeg har nu prøvet at slukke for wi-fi i YouSees Sagemcom 3890, og i stedet for tilslutte og tænde for et eksternt accesspoint Linksys WAP300N. Det er tilsluttet en ligeledes ekstern switch, og dermed ikke direkte til Sagemcom 3890. Herefter blev der oprettet wi-fi forbindelse til dette Linksys-AP fra en iPad. Den fungerede, dog lidt langsommere end med Sagemcom 3890 og også med mindre signalstyrke.

Men problemet med at wi-fi afbrydes når skærmen på en iPad tændes var der stadig, så det kan altså ikke være wi-fi i Sagemcom 3890, der er problemet. Men der bruges stadig DHCP-serveren i Sagemcom 3890. så årsagen ligger enten i DHCP-serveren eller i iPad'en (som nu har iPadOS 13.1.2). Hvis man ikke bruger DHCP-serveren afbrydes wi-fi ikke, som tidligere nævnt ovenfor, men så bliver man nødt til selv manuelt at indtaste IP-adresser og DNS-adresser.

Faktisk er det ikke kun når skærmen på iPad åbnes at wi-fi slukkes et øjeblik. Wi-fi er i henhold til en netanalyzer slukket hele tiden når iPad er i dvale, d.v.s. at skærmen er slukket og omslaget lukket. Dog undtagen hvis der streames musik, så fortsætter musikken selv om omslaget lukkes og skærmen slukkes (det er afprøvet med Tidal, ikke med YouSee Musik).

Det er muligt at det er en skjult indstilling i Sagemcom 3890, der skal stå anderledes. YouSee har tilsyneladende skjult en mængde indstillinger for brugerne. Det er også muligt at det er en indstilling i iPad (som jeg ikke har kunnet finde), der skal stå anderledes. Endelig er det muligt at det ikke er en fejl, men noget, Apple med vilje har lagt ind i iPadOS for at sikre at IP-adressen genopfriskes efter at iPad har været lukket. Det går jo ikke at DHCP-serveren tildeler en anden enhed den samme IP-adresse, som iPad'en tror at den kan råde over.
Omdømme 7
Badge +3
Men MS-ERIK, det kan vel ikke være en fejl i iPaden, når det virker hvis jeg ikke bruger Yousee Wifi?
Omdømme 7
Badge +3
En Google-søgning giver en masse svar med beskrivelser og løsningsforslag. Alt tyder på at det er noget, der er indbygget i Apples OS, og problemet er ikke nyt, og det berører alle mulige andre ud over YouSee. Der ligger 8 år gamle beskrivelser af problemet. Nogle brugere skriver at de ikke kan modtage email m.m. når deres iPad eller iPhone er i dvale, og nogle brugere med IP-telefoni modtager heller ikke telefonopkald når deres iPhone er i dvale.

Et par løsningsforslag, der ikke har været prøvet tidligere, er nu også prøvet. Brug af fast IP-adresse ved tilknytning til enhedens MAC-adresse i routeren er prøvet. Det er prøvet at vælge "glem dette netværk" i iPad, og derefter genstarte den og så forbinde til wi-fi igen, det er prøvet at slukke for iPad (helt slukke, ikke kun i dvale), og samtidig slukke for Sagemcom routeren, og efter lidt ventetid igen tænde for routeren og da den var klar igen forbinde til wi-fi. Det har været prøvet at ændre på indstillinger til automatisk logon, og på indstilling til automatisk at bruge mobilt netværk hvis wi-fi ikke er tilgængeligt. Intet af dette har hjulpet. Det eneste, der virker, er at indtaste IP-oplysningerne manuelt i iPad'en, så den selv har alle de nødvendige oplysninger og ikke behøver at hente dem fra routeren via DHCP. Der er også beskrevet forslag om opdatering af routerens firmware, men det er noget, som kun YouSee kan gøre.

Nogle brugere har imidlertid ikke nogen problemer. Formodningen er nu at der ikke er nogen fejl i iPad'en, men at den ved dvale gør (eller undlader) et eller andet, som routeren reagerer forkert på såfremt IP er tildelt fra routerens DHCP-server, enten fordi noget er indstillet forkert, der er fejl i routerens firmware, eller Sagemcom routeren simpelthen er inkompatibel med Apples OS.
Omdømme 7
Badge +3
Btw, Jeg Opdaterede lige min Iphone 10 Pro Max med IOS 13.1.2, men samme problem er der stadig med Yousee Wifi, efter den har været slukket...

PS. Jeg har før sagt det ikke virker for mig at se TV og Film appen med Yousee Wifi, men det gør det nu. 🙂
Omdømme 1
Har aldrig haft dette problem før, men er i samme båd som jer nu.. Det hele startede da der kom nyt firmware til min Sagemcom 3890V3.
Har lige købt en Iphone 11 Pro og der ingen ændring, køre med iOS 13.2 beta 2.

Umiddelbart så jeg ret ligeglad da det ikke genere mig, dog vil jeg lige påpege en udfordring.

Min telefon plejede at tage en sikkerhedskopi hver nat. Dette gør den ikke længere, nu kan der gå 1-7 dage mellem hver sikkerhedskopi.
Eftersom mine forbindelsesproblemer fortsætter, har jeg idag været i kontakt med teknisk support. De siger, at der er en generel routerfejl på v3 modemet som de arbejder med at løse. Jeg fik ikke nogen tidshorisont eller teknikeraftale, blot oplyst at der arbejdes på problemet som vil være løst når jeg ikke længere mister forbindelsen.

 

v3 modemet er det deres nyeste modem eller ved du hvilken det er? Har nemlig set nogen gange her også hvor der pludselig står netværksfejl når jeg går om på min chromecast på tv, så skal den sættes op forfra med wifi som er lidt bøvlet, ofte virker det bedst hvis jeg fjerner enheden  i google home appen og så sætter den op igen. Tænkte det måske havde noget med dette problem at gøre.

Besvar