Spørgsmål

Kan ikke sende mails


Badge
Jeg er lige flyttet og youSee teknikeren har været her i torsdags for at flytte tv og bredbånd. Inden han gik afprøvede jeg min live mail. Jeg modtog mails. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan sende mails. Jeg modtager meddelelsen: "serveren til smtp skal muligvis konfigureres, kontakt udbyder for at finde serverindstillinger for "arah@mail.dk" (mailadr. er fiktiv). I den mailadr. som de skriver i fejlmeddelelsen, mangler første bogstav i mit navn. Er det årsagen til, at jeg ikke kan sende mails? Hvordan får jeg rettet det til min korrekte mail?
Venlig hilsen Sarah

1 Kommentar

Omdømme 7
Badge +7
Du må kigge på indstillinger i din Livemail: https://kundeservice.yousee.dk/mail/opsaetning/manuel/serveroplysninger

Hvis Livemail kun kan SSL (kryptering) sættes port til 465 i stedet for 587.

Alternativt kan du bruge Youseess Mail support program: https://kundeservice.yousee.dk/mail/opsaetning/mailsupport

Besvar