Dækningskort over FiberNet?


Det er muligt at jeg bare har stirret mig blind, men jeg kan altså ikke finde et egentligt dækningskort over alt det fiber som TDC har gravet ned eller overtaget fra andre firmaer.

Er der nogen der ved hvor jeg finder et sådant kort? Eller en søgefunktion hvor man kan indtaste sin bopæl og få oplysninger den vej?


18 Kommentarer

Det ville jeg også RIGTIG gerne vide...

Omdømme 6
Badge +1
TDC ejer godt nok en del af fibernettet - men de fylder faktisk ikke indhold på det. Det er derfor hos de indholdsudbydere der huserer på TDC's fibernet man skal undersøge dækningen.

Bemærk i det øvrigt at FastTV er 100% ejet af TDC. Ejerskabet til de øvrige udbydere kender jeg ikke - men jeg kunne godt forestille mig at der også er en andel af krydsejerskab.

Vh

Peter
Prøv også at se www.fibernet.dk
Grunden til at spørger er at man kan få TDC til at dække udgifterne ved etablering af fibernet forbindelse:

http://comon.dk/nyheder/nu-kan-du-kr-ve-at-fa-fiber-gravet-ned-af-tdc-1.474240.html

Kravet er vist bare at man skal bo inden for 30 meter af TDC-ejet fiber.

Men TDC er sjovt nok ikke indstillet på at vise et kort over, hvor deres net ligger. Glad humørikon

Jeg vil prøve dit link.

Hey Peter,

Hmm... Kun 1 ud af de 5 udbydere du linkede til gav mig muligheden for søge på adressen. ( uden held Trist humørikon )

Omdømme 6
Badge +1
Selvom man måske ikke kan søge på deres hjemmesider - så kan man jo stadig RINGE til dem... Glad humørikon

Husk på at de sælger noget du vil have... ren win-win.

Vh

Peter

man kan ikke ringe til TDc osm privat person ang fiber, man kan kun skrive en email til dem.

Jeg har også skrevet til dem og de fortælle rmig at der ikke er fiber. på min adr.

men er det nu rigitgt, hvis jeg som virksomhed var pålagt af IT og tele styrelsen at skulle betale for udlægning til privat adr inden for 30 m af fibernet, ville jeg så fortælle til mine kunder at det er muligt?

Har forespurgt hos Waoo og de spørger så TDC igen, men igen samme problematik som ovenstående.

Jeg kan se at Nesa og DOng har nedgravet fiber i området i 2006 2007 og 2009 i forbindelse med nye lysmaster for offentlig vej.

Hvorofr findes der ikke et overblik og hvor fiberen ligger fra offentlig side eller i det mindste fra DONg, så kunne vi selv se om TDC taler sandt.

Omdømme 6
Badge +1
Når du spørger om hvorfor det ikke er data der kan fås fra det offentlige - ja så er det jo et politisk spørgsmål. vi kan kun være eninge om at det var bedst hvis alle der gravede i jorden skulle indberette det til et fælles register. Men det har man aldrig - fra politisk side - turde begynde at bore i. Husk på at det ikke kun er TDC der har noget i jorden. Det har naturgsselskaber, fjernvarme, elforsyning, andre teleselskaber, vandværker, fibernetselskaber, kloakselskaber osv.

Det er korrekt at IT- og telestyrelsen har taget den nævnte beslutning. Nu er IT- og telestyrelsen så i mellemtiden blevet nedlagt.... Lidt ærgeligt da der mangler fortolkning af afgørelsen. Mange af de fibre der ligger er back-bone fibre der forbinder distributionscentraler. Det har nok aldrig været menngen, at man skal have ret til at komme på et back-bone fiber, da det vil kræve etabelering af et lokalt distributionsnet ved hver tilslutning.

Der er også lige en detalje du skal være opmærksom på. Selvom der måske er gravet lyslederrør ned - så er det ikke sikkert der er noget i dem. Der ligger i tusindvis af kilometer af tomme rør der måske aldrig kommer i brug.

Vh

Peter

Jeg har LIGE været igennem det PRÆCIS samme som dig.

Jeg har STADIGVÆK ikke fået et svar fra Waoo. Nok fordi Waoo ikke har fået svar fra TDC endnu.

Uanset hvem jeg ringer til, så siger de jeg ikke kan få fiber på adressen. På trods af at jeg kan holde fiberkablerne i den ene hånd og telefonen i den andet.

Fiberkablerne stikker op af jorden, ved siden af 4 grå bokse ( TDC og Dong ) 3 meter fra min bolig.

Det er under al kritik. Men det værdste er, at den måde TDC har håndteret det på, under mig ikke.

Personligt, så mangler jeg IKKE en fortolkning af It og Telestyrelsens beslutning.

Men jeg er ret overbevist om at TDC, MED VILJE, vælger at sige, at de har brug for at få en fortolkning.

Hvorfor mon ???. Kunne det have noget med griskhed og penge at gøre..

Quote " Reguleringen sikrer, at andre teleselskaber ikke begrænses til kun at levere til de husstande, som allerede har fået etableret fiber helt ind i hjemmet, end Quote.

ALENE den sætning, kan jeg, ikke engang med min bedste vilje - misforstå.

Kort og godt - TDC SKAL levere fiber " HELT IND I HJEMMET ", hvis altså du bor maksimalt 30 meter fra en fiber tilslutning.
Omdømme 6
Badge +1
Jeg kan også det med at citere:

....skal TDC etablere en tilslutning på foranledning af en engroskunde.

Eller på normalt dansk:

Der skal være et engrosselskab der har opbygget et distributionsnet i området. TDC kan i det øvrigt godt optræde som engrosselskab. Der står altså ikke noget i afgørelsen om at der er PLIGT til at etablere et distributionsnet. Det der står i afgørelsen er at hvis der etableres et distributionsnet - så har man ret til at komme på. I den henseenede er afgørlsen sådan set klar nok.

Men jeg har da et råd til dig. Hvis du kan samle 100 - 120 kunder indenfor en samlet graveafstand af 30 - 40 kilometer - så er i et særdeles attraktivt område for en opratør, der så kan etablere et distributionsnet.

Det er langt fra umuligt. Her i mit eget område har vi lige gjort det.....

Alternativt kan du selvfølgelig lave dit eget engrosseskab med dig som eneste kunde. Her vil jeg dog henlede opmærksomheden på formuleringen:

TDC vil få fuld dækning for sine omkostninger ved disse nytilslutninger igennem den engrospris, som andre udbydere betaler for at anvende fibernettet.

Et accesspunkt på backbonenettet koster vil i omegnen af 750.000. Der skal bygges et lille hus, sættes et par servere op og etableres eltilslutning. Det var rart at have nogen at dele den udgift med.

Vh

Peter

Omdømme 6
Badge +1
@Bendixen.

Det, at du kan holde ved fiberen, betyder ikke der er noget i den anden ende. Der er heller ingen der siger det er TDC's fiber. Der er efterhånden mange der har fibre liggende i jorden. Det kan også være det er et fiber man har lagt fordi man forventer, at man engang i fremtiden kunne få brug for det. Man bør huske at det absolut dyreste ved et fiber, er at grave renden. Hvis man så alligevel skal grave - ja så kan man ligesågodt smide en fiberpipe i jorden.

Du kan jo være så heldig at det omtalte fiber passerer din jord. Hvis det ikke er i brug kan det ikke ligge på din jord uden din tilladelse (Det kan det så heller ikke hvis det er i brug - men det er en anden sag...) Men hvis det ikke er i brug er det affald. Og det må man ikke grave ned. Måske kan du sætte fut i processen ved at meddele ejeren at du kræver hans "affald" fjernet. Hvis så f.eks. TDC siger at de ikke kender noget til det fiber - ja så er du jo sikker på det ikke er deres. Og så kan det have lange udsigter at bruge det til en forbindelse til dig. hvis det nu viser sig at være et fiber som STOFA bruger til antennesignaler, et fiber som en af bankerne har et lukket kredsløb over, et fiber DSB bruger til togsignaler, et fiber Global Connect ejer osv. Så behøver du i det mindste ikke at ærge dig mere.

Vh

Peter

@PeterA.

1) Nej det er rigtigt nok, at selvom at jeg kan holde på fiberkablet, der stikker op af jorden, så betyder det ikke, at der er forbindelse. Men det er sådan set ligemeget, i forhold til IT @ Telestyrelsen afgørelse.

Deres afgørelse tager ikke hensyn til, om fiberkablet er tilsluttet et eler andet sted. Den siger at bor du inden for 30 meter fra fiber, så skal du have fibernet, hvis du vil have det.

2) Jeg er ret overbevist om at det er TDC´s eget fiber. I og med, der står TDC på boksen. Oven i det, så bor jeg i det område, som TDC opkøbte af DONG for et par år siden. Altså hele Nordsjælland. Så jo det er TDC fiber.

3) IT&Telesyrelsen, tager IKKE hensyn til, at TDC EVENTUELT har tænkt sig at bruge fiberen engang i fremtiden. Hvis der er adgang, så er der adgang.

Og som en lille sidebemærkning, så er det ikke kun røret der stikker op af jorden. Det er et rør med FIBER i. Det fremgår meget tydeligt, hvis man tager og kigger i den ene ende af kablet.

4) Selvom jeg prøvede din teori af, mht affald. Så betyder det jo ikke at TDC vil indrømme at det er deres fiber. Nu har jeg sådan set haft en kommunikation med adskillelige TDC medarbejdere. De nægter alle at TDC har fiber i det område jeg bor.

På trods af at der først og fremmest står TDC på de bokse med fiberen. Og for det andet, at jeg og mange andre, med egne øjne har set dem grave det ned.

Sagen er nemlig den, at for et par år siden, blev byen kontaktet af diverse fibernet udbydere, der ville fortælle indbyggerne, om de muligheder der nu ville komme. De holdt selvfølgelig ikke disse møder for deres blå øjnes skyld, de ville selvfølgelig sælge et produkt. Der skete så i mellemtiden en masse ting på fiberområdet, i nordsjælland, som jeg før har nævnt.. Samtidig med det, så blev priserne, meget dyrere end først antaget.

5) Ikke for at at være flabet PeterA. Men det virker på mig, somom du overhovedet ikke kender til situationen i det gamle Dong område, som TDC har overtaget. MEn ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Overrasket humørikon)

Folk der bor i dette område, oplever massive problemer med TDC, og deres fiber. Vedrørende - tilslutning, nedgravning, etablering, priser, osv osv.

Og for mig, er det jo det, som det hele handler om, mht IT og Telesyrelsen´s afgørelse.

Deres afgørelse siger kort og godt. Bor du inden for 30 meter til et fiberkabel, så er TDC forpligtet til at tilslutte.

Men problemet er jo bare, at man som forbruger ikke har en jordisk chance for at vide, om der ligger et kabel i jorden. Og når man ringer til TDC, så nægter de at de har noget i jorden. På trods af, at DONG i tidernes morgen, lagde adskillelige kabler ned i jorden.

Jeg er så en undtagelse, da jeg meget tydeligt jan se kablerne, ALLIGEVEL nægter TDC at der ligger fiber i jorden. Jeg har endda talt med bygherren af byggeriet, og han siger, at han ved der er etableret fiber i området.

Og det er her hunden ligger begravet.. TDC vil ikke rette sig efter IT og Telestyrelsens afgørelse, fordi ( tror jeg ) at det koster dem penge.

DET ER, efter min mening under al kritik, og måske i sidste ende ulovligt.

Men hvad skal man som forbuger gøre ???.. Jeg kan jo kun ringe til dem, og sige, jeg VED der er fiber, og så kan de sige NEJ, der er der ikke. Det er jo en kamp uden ende.

DERFOR, ville det være praktisk, hvis man et eller andet sted på nettet, kunne se, hvor PRÆCIS fiberen er etableret.

Så var der ingen tvivl længere.

Ja jeg kan godt se du også kan citere, det flot.

Men det ændrer jo ikke på noget at du kan citere noget, det skulle jo også meget gerne give mening, i denne sammenhæng.

Det er jo fuldstændig ligegyldigt, at du citerer den sætning.

Det har som sådan ikke noget med afgørelsen at gøre.

Afgørelsen, gør det klart at hvis du bor inden for 30 meter, så skal TDC sørge for tilslutningen af fiber.

Jeg tror sådan set IT&telesyrelsen, er ret ligeglade hvem der gør det. Som du også selv skriver i dit indlæg.

Så jeg kan ikke se, hvor du vil hen, med det citat ????

Det eneste det handler om, er at kablet ligger i jorden, inden for 30 meter.

MHT, dit råd til mig :

Jeg gætter på du har skrevet forkert, for jeg tvivler MEGET stærkt på at de vil nøjes med 100 - 120 kunder, i hele nordsjælland. For 30 - 40 kilometer svarer sådan cirka til hele nordsjælland, hvor der bor ca 500.000 indbyggere. HVIS  TDC kunne NØJES med 100 kunder i hele Nordsjælland, så er jeg ret overbevist om at det var fiber over alt.

http://www.comon.dk/art/119789

Gå til indlæg #23

Gå herind :

http://download.tdc.dk/pub/tdc/erhverv/branchesalg/Nyheder/?M=A

Sorter efter dato.

Skift faner i bunden.
Omdømme 6
Badge +1
Nu nytter det altså ikke at du henviser til en "kilde" som er en tilfældig jorunalists udlægning af teksten.... Det er nemlig ikke korrekt hvad han skriver.

IT- og telestyrelsen skriver i afgørlsen:

Ved beskeden graveindsats forstås, at der maksimalt er 30 meter fra slutkundens ejendom til fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndstilslutninger til slutbrugere. Ved potentielle abonnementer forstås både privat- og erhvervsabonnementer. På baggrund af de oplysninger, der på tidspunktet for nærværende afgørelse foreligger, lægger IT- og Telestyrelsen i denne afgørelse denne afgrænsning til grund for forståelsen af henholdsvis ”beskeden graveindsats” og ”potentielle abonnementer”.

Bemærk formuleringen: Fuldt etableret fiberstruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndstilslutning til slutbrugere.

Styrelsen understreger det yderligere ved at skrive at afgørelsen omfatter tilslutninger på produkt 2 og 3 niveau. Dvs. Styrelsen er helt klar når den skriver at den omtalte afgørelse omhandler engros-tilslutninger.

Sagt med andre ord: Man kan ikke bruge denne afgørelse til, som enkeltbruger, at komme på fibernettet. Man kan derimod bruge afgørelsen til at få en engros adgang - og så selv stå for detaildistributionen.

Hvis du fortsat mener jeg er forkert på den, så kan jeg i det øvrigt ikke forstå at du ikke henvender dig direkte til:

IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
2100 København Ø

Att.: Kontorchef Helle Bøjen Larsen

Her må du jo så argumentere for at afgørelsen ikke bliver overholdt, og at du uretsmæssigt bliver holdt ude fra nettet. Når hun så forklarer dig reglerne - så går jeg da ud fra at du tror på det? Du vil få samme besked som jeg giver....

Vh

Peter

Omdømme 5
Jeg supplerer lige med en marginalt mere overskuelig oversigt over fiberdækning her: [Redigeret: Linket er nu inaktivt. ].

/Ulf
Har søgt på linket her er svaret Siden blev ikke fundet!

Siden, du søgte, kan være fjernet, ændret eller midlertidigt ude af funktion.

Sådan kommer du videre:

  • Tjek om adressen er stavet rigtigt
  • Der er forskel på, om du bruger store eller små bogstaver
  • Der må ikke være mellemrum i adressen
Vi anbefaler:

Besvar